Thỏa thuận thành viên

Bằng việc đăng ký thành viên, bạn đồng ý rằng khi sử dụng diễn đàn này, sẽ không phát tán bất kỳ tài liệu nào có nội dung sai lệch, nói xấu, không chính xác, lạm dụng, khiếm nhã, gây hận thù, quấy rối, khiêu dâm, tục tĩu, và có xu hướng tình dục; hoặc đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư của người khác cũng như vi phạm luật pháp và thuần phong mỹ tục nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và luật pháp quốc tế. Bạn cũng đồng ý rằng không đăng bất kỳ tài liệu nào có bản quyền, trừ khi bạn sở hữu bản quyền đó hoặc bạn có sự đồng ý bằng văn bản từ chủ sở hữu của các tài liệu có bản quyền đó. Các hình thức tấn công diễn đàn đều bị cấm trên diễn đàn này.

Lưu ý rằng ban quản trị hoặc chủ sở hữu của diễn đàn không thể xác nhận tính hợp lệ của bài viết. Xin nhớ rằng ban quản trị không chủ động theo dõi các bài viết được đăng bởi các thành viên, và vì vậy, ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung bên trong các bài viết đó. Ban quản trị không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hoặc hữu dụng của bất kỳ thông tin nào xuất hiện trên diễn đàn. Việc đăng bài viết bày tỏ quan điểm của tác giả, và không nhất thiết phải là quan điểm của diễn đàn này, của các thành viên khác trên diễn đàn, của các bài viết theo sau đó, hoặc của chủ sở hữu diễn đàn. Bất cứ ai cảm thấy một bài viết nào đó đi ngược lại thỏa thuận này và các quy định của diễn đàn được khuyến khích thông báo tới ban quản trị hay người điều hành diễn đàn ngay lập tức. Ban quản trị và chủ sở hữu của diễn đàn có toàn quyền gỡ bỏ nội dung của những bài viết không phù hợp, trong một khoảng thời gian hợp lý, nếu việc đó là cần thiết mà không cần phải báo trước. Đây là quy trình áp dụng, tuy nhiên, hãy hiểu rằng việc xóa bỏ hay sửa chữa một phần bài viết có thể không diễn ra ngay lập tức. Chính sách này cũng áp dụng cho cả thông tin trong hồ sơ cá nhân của thành viên.

Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của các bài viết bạn đăng. Hơn nữa, bạn phải bồi thường và giảm thiệt hại cho chủ sở hữu diễn đàn, chủ sở hữu của các trang web liên quan, các thành viên, ban quản trị và các đối tượng liên quan do nội dung thông tin mà bạn cung cấp gây ra. Chủ sở hữu diễn đàn có quyền tiết lộ danh tính của bạn (hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào khác của bạn trên diễn đàn này) trong trường hợp khiếu nại chính thức hoặc liên quan đến pháp luật với bất kỳ tình huống nào nảy sinh từ việc bạn sử dụng diễn đàn.

Bạn có thể chọn tên người dùng theo ý bạn khi đăng ký. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn một tên thích hợp. Với tài khoản thành viên mà bạn sắp đăng ký, bạn đồng ý rằng không bao giờ tiết lộ mật khẩu của bạn cho người khác, ngoại trừ Quản trị viên diễn đàn (administrator), để bảo vệ bạn và vấn đề xác thực danh tính của chính bạn. Bạn đồng ý KHÔNG BAO GIỜ sử dụng tài khoản của người khác vì bất kỳ lý do nào. Chúng tôi cũng ĐẶC BIỆT khuyên bạn sử dụng một mật khẩu phức tạp và duy nhất cho tài khoản của bạn, để ngăn chặn hành vi trộm cắp tài khoản.

Sau khi bạn đăng ký và đăng nhập vào diễn đàn, bạn sẽ có thể hoàn thiện chi tiết hồ sơ cá nhân. Bạn có trách nhiệm phải trình bày các thông tin rõ ràng và chính xác. Ban quản trị và Chủ sở hữu diễn đàn sẽ kiểm tra và xóa bất kỳ thông tin nào được xác định về mặt bản chất là không chính xác hoặc khiếm nhã, mà không cần thông báo trước. Hình thức xử phạt thích hợp cũng có thể được áp dụng đi kèm.

Xin lưu ý rằng với mỗi bài viết, địa chỉ IP của bạn đều được ghi lại. Nếu bạn hoặc ISP của bạn bị cấm, do đã vi phạm chính thỏa thuận này.

Cũng lưu ý rằng hệ thống diễn đàn sẽ cài đặt cookie, một tập tin có chứa các bit thông tin (như tên người dùng và mật khẩu của bạn), trong bộ nhớ tạm thời của trình duyệt. Việc này CHỈ sử dụng để giữ cho bạn đăng nhập vào / ra. Phần mềm của diễn đàn không thu thập hoặc gửi thêm bất kỳ mẫu thông tin nào khác vào máy tính của bạn.