Kiến trúc hệ thống Dell EMC VxBlock™ System 1000

Tác giả NetworkEngineer, Tháng bảy 27, 2020, 10:49:37 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Kiến trúc hệ thống Dell EMC VxBlock™ System 1000


Kết nối LAN SAN được tách riêng thành các Cisco Nexus plane switches riêng và Cisco MDS SAN switches để kết nối mạng. Lớp tính toán kết nối với các thành phần Ethernet và FC trong lớp mạng. Các FI kết nối với Cisco Nexus plane switches thông qua Port 10 GbE, 40 GbE hoặc 100 GbE, tùy thuộc vào Cisco Nexus plane switches mà chúng kết nối.

LAN hỗ trợ uplinks 10 Gbps, 40 Gbps100 Gbps cho mạng bên ngoài. LAN hỗ trợ truy cập 10 Gbps, 25 Gbps, 40 Gbps hoặc 100 Gbps cho các thiết bị được gắn vào. SAN hỗ trợ truy cập FC 16 Gbps hoặc 32 Gbps từ cả mảng tính toán và lưu trữ.

Các switches sau hỗ trợ plane LAN cho các thành phần thế hệ thứ ba của Cisco UCS:

  • Cisco Nexus 93180YC-FX Data Plane Switch
  • Cisco Nexus 93180LC-EX Data Plane Switch
  • Cisco Nexus 9336C-FX2 Data Plane Switch (có thể được cấu hình với các thành phần Cisco UCS thế hệ thứ 4)

CácCisco MDS switches hỗ trợ SAN:

  • Cisco MDS 9148S 16 Gbps Multilayer Fabric Switch
  • Cisco MDS 9396S 16 Gbps Multilayer Fabric Switch
  • Cisco MDS 9148T 32 Gbps Multilayer Fabric Switch
  • Cisco MDS 9396T 32 Gbps Multilayer Fabric Switch
  • Cisco MDS 9706 or 9710 Multilayer Director with 48 port 16 Gbps hoặc 48 port 32 Gbps.

Các FI thế hệ thứ ba của Cisco UCS kết nối với các MDS switches của Cisco thông qua các cổng với nhiều liên kết 16 Gbps. Các FI thế hệ thứ tư của Cisco UCS kết nối với cácMDS switches của Cisco thông qua các kênh cổng được tạo thành từ nhiều liên kết 16 Gbps hoặc 32 Gbps.

Thiết bị MDS switches của Cisco tự động đàm phán tốc độ cổng dựa trên SFP trong FI. Các IOM mặt trước trong mảng lưu trữ kết nối với các MDS switches của Cisco trong lớp mạng qua các liên kết FC 16 Gbps hoặc 32 Gbps.

Hình dưới đây cho thấy cấu hình lưu trữ mạng cho Hệ thống VxBlock 1000:


Hình dưới đây cho thấy cấu hình lưu trữ mạng cho VxBlock 1000 với các SAN switch 32 Gbps:


Theo mặc định, VMware vSphere ESXi khởi động từ thẻ SD. Máy chủ VMware vSphere ESXi có thể tùy chọn khởi động qua FC SAN.