Database

Backup MySQL

Backup MySQL1. Giới thiệu.Phương thức này thích hợp với người có kinh nghiệm sử dụng Unix, trong trường hợp bạn muốn lưu cơ sở dữ liệu trên máy chủ ho...

Network

VPN là gì?

Hỏi: VPN là gì? Tại sao phải dùng VPN? Cảm ơn. Đáp:Nhu cầu truy cập từ xa (ngoài văn phòng) mạng nội bộ để trao đổi dữ liệu hay sử dụng ứng dụng ngày ...

Network

Chặn truy cập Web trong ISA Server 2006

Chặn truy cập Web trong tường lửa ISA Server 20061. Giới thiệu.Hiện có vô số mối đe dọa từ bên ngoài mạng hòng giành quyền truy cập và khai thác tài n...

Network

Cài đặt DHCP Server CentOS RHEL Fedora

Cài đặt DHCP Server CentOS RHEL FedoraDHCP (Giao thức cấu hình máy chủ động ) là giao thức mạng cho phép máy chủ tự động gán địa chỉ IP và cung cấp cá...

Network

mount.nfs Connection refused

Trong quá trình sử dụng NFS, bỗng nhiên bạn không còn thấy thư mục đã được mount trước đó, và khi bạn thực hiện việc mount thư mục lại thì gặp lỗi sau...

Network

Tổng quan về Firewall

Tổng quan về Firewall1. Giới thiệu.Mặc dù Internet là mỏ thông tin và giao tiếp xã hội quý giá, nhưng không phải lúc nào nó cũng thân thiện. Thay vào ...

Web

Lỗi bảo mật Register_globals

Lỗi bảo mật Register_globals1. Cấu hình PHP với register_gobals = On.Nếu cấu hình của máy chủ với PHP: register_gobals = On thì có thể sẽ dẫn đến một ...

Web

Bảo mật Apache

Bảo mật Apache1. Nâng cấp Apache. Apache chạy trên Linux không có nghĩa là không phải nâng cấp. Những lỗ hổng và những nguy cơ mới được phát hiện thườ...

Trang 1 ... 933 934 935 936 937 ... 947