The operation you were performing failed. You can retry the operation

Tác giả server360, Tháng mười 31, 2012, 09:24:20 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Mã nguồn [Chọn]
The operation you were performing failed. You can retry the operation with or without changing its parameters. You may also want to report this problem to our support so that we could help you as soon as possible.

530 Login or Password Incorrect(Logon failure: unknown user name or bad password).  Login failed.

FileList::init() failed: ls_dir_wrapper() failed: Unable to logon user : (1326) Logon failure: unknown user name or bad password.


Khi đăng nhập FTP hoặc vào file manager thì bị lỗi như trên. Vì lý do nào đó (bugs) mà account này bị disable trong Windows. Nên chỉ cần enable lên là Ok thôi.

Vào Remote Desktop.

       
  • Click  Start > Administrative Tools > Computer Manager.
  • Click  Local Users and Groups.
  • Click  Users.
  • Chọn user đang bị lỗi, click phải chuột và chọn Properties.
  • Bỏ tick đi Account Disabled.
  • Click OK và thử lại xem sao.

Similar topics (4)