Mixed Content Error

Tác giả NetworkEngineer, Tháng mười 28, 2020, 03:27:24 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Mixed Content Error


Lỗi nội dung hỗn hợp là do cài đặt HTTP / SSL không chính xác trên trang web WordPress của bạn. Chúng có thể ảnh hưởng đến chức năng trang web của bạn hoặc không, nhưng chúng có thể ảnh hưởng đến SEO của trang web và trải nghiệm người dùng.


Về cơ bản, trên một trang web hỗ trợ SSL, tất cả các tài nguyên phải được tải bằng URL HTTP. Trang web của bạn có thể có nội dung với các URL HTTP hoặc một plugin hoặc chủ đề có thể đang tải một tệp bằng HTTP. Điều này gây ra lỗi nội dung hỗn hợp vì các tài nguyên đó không được tải bằng giao thức an toàn.

Để khắc phục điều này, bạn cần tìm hiểu tài nguyên nào được tải không an toàn, sau đó sửa URL của chúng. Bạn có thể làm điều này với một plugin hoặc bạn cũng có thể làm điều này theo cách thủ công.