Import Database MyQL có dung lượng lớn

Tác giả server360, Tháng năm 24, 2013, 02:47:07 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Import Database MyQL có dung lượng lớn

Tôi viết bài này ở đây vì đây là lần thứ ba tôi đã có vấn đề này, và lần thứ ba tôi đã quên làm thế nào để sửa chữa nó. Nếu bạn đã bao giờ có được nhấn với thông báo lỗi:


Bạn có thể đã cố tải lên tập tin quá lớn. Vui lòng tham khảo tài liệu để biết cách khắc phục giới hạn này.

Khi cố gắng để import các tập tin SQL lớn vào MySql sử dụng phpMyAdmin, các tài liệu hướng dẫn phpMyAdmin cung cấp một số giải pháp, nhưng tôi tìm thấy những phương pháp đơn giản nhất để khắc phục điều này là


Tìm tập tin config.inc.php nằm trong thư mục phpMyAdmin. Trong trường hợp của tôi nó nằm ở đây:

Mã nguồn [Chọn]
C:\wamp\apps\phpmyadmin3.2.0.1\config.inc.php

Tìm dòng với $cfg['UploadDir']  và sửa lại nó như sau:

Mã nguồn [Chọn]
$cfg['UploadDir'] = 'upload';

Tạo ra một thư mục gọi là 'upload' trong thư mục phpMyAdmin.

Mã nguồn [Chọn]
C:\wamp\apps\phpmyadmin3.2.0.1\upload\

Sau đó đặt các tập tin sql lớn mà bạn đang cố gắng để import vào thư mục upload mới tạo. Bây giờ khi bạn đi vào trang import db trong phpMyAdmin, bạn sẽ nhận thấy một option mới xuất hiện - nó có chứa tất cả các file sql trong thư mục upload mà bạn vừa tạo ra. Bây giờ bạn có thể chọn và bắt đầu import.

Similar topics (5)