CỘNG ĐỒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

Hướng dẫn cài đặt SSL cho IIS 8 trên Windows Server 2012

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi CCNACCNP

  • Hero Member
  • *****
    • Bài viết: 2273
    • Số Lần: +73/-0
Hướng dẫn cài đặt chi tiết cho chứng chỉ số cho IIS 8 trên Windows 2012 bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Copy 2 files cert mà baomat.website gửi cho bạn và tải lên server (gồm 2 files certificate.cer và intermediate.cer)

Bước 2: Remote vào server và tiến hành cài đặt Intermediate CA:
 - Mở một MMC. Nhấn Start > Run... và gõ vào mmc. Nhấn OK.
 - Từ menu của màn hình Microsoft Management Console (MMC), chọn mục File > Add/Remove Snap-in. Nhấn Add
 - Từ danh sách snap-ins, chọn Certificates. Nhấn Add. Chọn Computer account. Nhấn Next. Chọn Local computer. Nhấn Finish. Nhấn Close. Nhấn OK
 - Trong khung bên trái, nhấn chọn mục Intermediate Certification Authorities. Right-click Certificates. Click All Tasks > Import. At the Certificate Import Wizard, click Next. Tới đây chọn đường dẫn đến file intermediate.cer trên Desktop. Click Next.  Select  Place all certificate in the following store: Intermediate Certification Authorities. Click Next. Click Finish

Bước 3: Cài đặt cert vào IIS:
 - Click Start > Administrative Tools > Internet Information Services (IIS) Manager
 - From the left menu, select the corresponding server name
 - In the Features pane (middle pane), under Security, double-click Server Certificates


- From the Actions pane (right pane), select Complete Certificate Request


- Provide the location of the certificate file and the friendly name     


Lưu ý: Friendly Name đặt bằng tên gợi nhớ  .Ví dụ “ Symantec 2015”)

 Bước 4: Add an HTTPS binding to a Web site For IIS 8
- Click Start > Administrative Tools > Internet Information Services (IIS) Manager
 - Browse to your server name > Sites > the SSL-based site
 - From the Actions pane, choose Bindings


- In the Site Bindings window, choose Add


- From the Add Site Bindings window, provide the binding type


 - Select the SSL certificate that will be used for this site. Ở đây bạn chọn cert “Symantec 2015 đã import ở trên.
 - Click OK

Bước 5: Kiểm tra lại cert đã được install đúng hay chưa: You are not allowed to view links. Register or Login      (cần có JVM)

Bước 6:  Gắn Seal: You are not allowed to view links. Register or Login

Bước 7: Backup: You are not allowed to view links. Register or Login  (nhớ làm giống y như hướng dẫn)