Cài đặt và cấu hình XEN OPENVZ HyperVM

Tác giả Admin, Tháng ba 14, 2011, 02:30:21 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cài đặt và cấu hình XEN OPENVZ HyperVM


Theo các bước sau để cài đặt một Master Server sử dụng HyperVM, dùng để quản lý các Private Virtual Servers.

Sản phẩm hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ cho các platform sau.

  • CentOS 4,5-i686 and x86_64
  • Fedora 2,3,4,5,6-i686 and x86_64
  • RHEL 4,5-i686 and x86_64


1. Bước quan trọng để cài đặt.

Chắc chắn rằng bạn đã mở port 8888 và 8887 nếu trên hệ thống của bạn có cài đặt tường lửa. Nếu không bạn sẽ không thể kết nối được đến HyperVM.

Bạn cũng phải tắt selinux bằng cách chỉnh sửa lại file theo sau.

Mã nguồn [Chọn]
# vi /etc/sysconfig/selinux
Tìm đến dòng có selinux rồi thay đổi thành selinux=disable và lưu lại. Rồi chạy tiếp lệnh sau.

Mã nguồn [Chọn]
#setenforce 0
2. Tải xuống và cài đặt HyperVM.

Mã nguồn [Chọn]
#wget [url=http://download.lxcenter.org/download/hypervm/production/hypervm-install-master.sh]http://download.lxcenter.org/download/hypervm/production/hypervm-install-master.sh[/url]
#sh ./hypervm-install-master.sh –virtualization-type=xen/openvz/NONE

Bạn chú ý dòng lệnh trên. Bạn phải chỉ rõ kiểu virtualization-type nào mà bạn mong muốn.

Nếu muốn sử dụng  Xen chạy trên HyperVM thì sẽ là.

Mã nguồn [Chọn]
#sh ./hypervm-install-master.sh –virtualization-type=xen
Sử dụng openvz chạy trên HyperVM thì sẽ là

Mã nguồn [Chọn]
#sh ./hypervm-install-master.sh –virtualization-type=openvz
Còn nếu chỉ muốn install HyperVM không thôi thì sẽ là

Mã nguồn [Chọn]
#sh ./hypervm-install-master.sh –virtualization-type=NONE
Sau khi chạy dòng lệnh trên theo ý muốn, bạn sẽ được hỏi vài câu. Nhấn enter đến khi cài đặt xong. HyperVM sẽ cài đặt  openVZ/Xen kernel, nhưng sẽ không được chuyển từ kernel mặc định đến kernel này.Vì vậy bạn phải làm bằng tay bằng cách như sau đây.

Mã nguồn [Chọn]
# vi /etc/grub.conf
Thay đổi  default=1 bằng default=0 và lưu lại, rồi sau đó hãy khởi động lại máy chủ. Khi máy chủ khởi động lại thì xong bạn cần kiểm tra xem có chạy đúng OpenVZ kernel không bằng lệnh uname -a

3. Một khi HyperVM đã cài đặt xong, bạn kết nối đến theo liên kết như sau.

Register / Login:8888

Sử dụng user và password là admin và admin. Một khi bạn đã đăng nhập thành công HyperVM bắt buộc bạn thay đổi password mới cho user admin vì mục đích bảo mật. Như vậy xem như đã xong.

Việc nâng cấp HyperVM sau này cũng rất đơn giản. Nhấn nút có sẵn trong giao diện quản lý HyperVM. Các bạn có thể tham khảo thêm tại website mới của HyperVM Register / Login để cập nhật thêm thông tin mới.

Similar topics (5)