Cài đặt Microsoft Exchange Server 2019

Tác giả CCNACCNP, Tháng tư 13, 2019, 04:25:37 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cài đặt Microsoft Exchange Server 2019

1. Giới thiệu.

Giống như phiên bản trước của Exchange Server, cài đặt Exchange Server 2019 cũng tạo ra một cơ sở dữ liệu mặc định với tên cơ sở dữ liệu hộp thư 123456789 trong thư mục cài đặt mặc định. Trong trường hợp của mình , cơ sở dữ liệu mặc định đang được tạo trong trong C:\

Không khuyến khích cài đặt Exchange Server trên ổ đĩa hệ điều hành.

2. Chuẩn bị.

Đối với mình, nhiệm vụ đầu tiên sau khi cài đặt Exchange 2019 Server là đổi tên cơ sở dữ liệu mặc định theo quy ước đặt tên được sử dụng bởi tổ chức của bạn. Có hai phương pháp có sẵn để đổi tên cơ sở dữ liệu của bạn trong Exchange Server 2019.

     
 • Đổi tên cơ sở dữ liệu Exchange 2019 từ GUI.
 • Đổi tên cơ sở dữ liệu Exchange 2019 từ Exchange Management Shell.


2.1. Đổi tên cơ sở dữ liệu Exchange
Server 2019 từ GUI.

Để đổi tên cơ sở dữ liệu của bạn bằng phương pháp GUI, hãy làm theo các bước sau.

     
 • Đăng nhập vào Trung tâm quản trị Exchange.
 • Điều hướng đến Trung tâm quản trị Exchange -> Máy chủ -> Cơ sở dữ liệu
 • Chọn cơ sở dữ liệu và nhấp vào Chỉnh sửa


     
 • Nhập tên mới của Cơ sở dữ liệu vào trường Tên và nhấp vào Lưu.


     
 • Nhấn nút Save và bạn đã hoàn tất việc đổi tên cơ sở dữ liệu của mình thông qua GUI.


2.1. Đổi tên cơ sở dữ liệu Exchange 2019 bằng Exchange Management Shell.


Một phương pháp khác để đổi tên cơ sở dữ liệu Exchange Server 2019 của bạn là sử dụng Exchange Management Shell. Để đổi tên cơ sở dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng EMS, hãy làm theo các bước sau.

     
 • Chạy Exchange Management Shell với tư cách quản trị.

     
 • Chạy lệnh ghép ngắn sau trong Exchange Management Shell.
Mã nguồn [Chọn]
Set-MailboxDatabase -Identity "<DATABASE NAME>" -Name <NEW NAME>


     
 • Mình đã đổi tên DB01 thành cơ sở dữ liệu mặc định.

     
 • Để xác minh rằng cơ sở dữ liệu được đổi tên, hãy chạy lệnh sau để lấy thông tin cơ sở dữ liệu.
Mã nguồn [Chọn]
Get-MailboxDatabase | ft Name, Server
3. Phần kết luận.

Trong bài này, chúng ta đã thực hiện tác vụ cài đặt bài viết đầu tiên của mình để đổi tên cơ sở dữ liệu mặc định theo quy ước đặt tên.

Trong bài đăng viết sắp tới của loạt bài này, chúng ta sẽ thực hiện các nhiệm vụ khác là cài đặt bài đăng của Exchange Server 2019 bao gồm chứng chỉ, thư mục ảo, kích hoạt giấy phép, di chuyển đường dẫn cơ sở dữ liệu, v.v. quá trình cài đặt và chúng ta cũng sẽ đề cập đến quy trình về cách chúng tôi có thể xóa cơ sở dữ liệu trong Exchange Server 2019.