Cài đặt Microsoft Exchange Server 2019

Tác giả CCNACCNP, Tháng tư 13, 2019, 04:17:44 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cài đặt Microsoft Exchange Server 2019


1. Giới thiệu.

Trong phần 3 của loạt bài này, mình đã mở rộng thành công lược đồ thư mục hoạt động cho Exchange Server 2019. Trong bài này, chúng ta sẽ thực hiện cài đặt Exchange Server 2019 đầu tiên. Thực hành để cài đặt ở đâu và những gì bạn cần làm để đảm bảo bạn đã cài đặt thành công Exchange Server 2019 của mình.

Trước khi bạn cài đặt Exchange Server 2019, hãy kiểm tra các điều kiện tiên quyết sau đây cho Exchange Server 2019 đã hoàn tất.

     
 • Máy chủ phải là thành viên của Active Directory. Tài khoản bạn sử dụng để cài đặt Exchange Server yêu cầu các quyền sau.

     
 • Thành viên nhóm quản trị viên: Bắt buộc nếu đây là Exchange Server đầu tiên trong tổ chức.

     
 • Thành viên nhóm quản trị viên Schema: Bắt buộc nếu bạn ẩn trước đó đã mở rộng lược đồ Active Directory hoặc chuẩn bị Active Directory cho Exchange 2019.

     
 • Tư cách thành viên nhóm vai trò quản lý tổ chức Exchange Server 2019: Bắt buộc nếu bạn đã chuẩn bị tên miền Active Directory sẽ chứa Exchange Server 2019 hoặc nếu các Exchange Server 2019 khác đã tồn tại trong tổ chức.
Chúng ta không yêu cầu tư cách thành viên nhóm Schema để cài đặt Exchange Server 2019 vì chúng ta đã mở rộng lược đồ Active Directory trong bài trước đó.

Tại thời điểm này, bạn đã sẵn sàng để cài đặt Exchange Server 2019 đầu tiên của mình. Như đã đề cập trước đây, thử nghiệm này tập trung vào việc cài đặt Exchange Server 2019 trên Windows Server 2019 với Desktop Experience.

2. Cài đặt Exchange Server 2019 đầu tiên.

Để cài đặt Exchange Server 2019, hãy làm theo các bước sau:

     
 • Chạy tập tin Setup.exe as administrator.

     
 • Chương trình cài đặt khuyên bạn nên luôn kiểm tra các bản cập nhật trước khi bắt đầu cài đặt, hãy nhấp vào Next để tiếp tục.

     
 • Trong bước tiếp theo, thiết lập sẽ bắt đầu quá trình sao chép để sao chép các tập tin cài đặt của Exchange Server 2019.

     
 • Trang sao chép tập tin hiển thị tiến trình sao chép tập tin vào ổ cứng. Thông thường, các tập tin được sao chép vào% WinDir%\Temp\ExchangeSetup, nhưng bạn có thể kiểm tra chính xác vị trí trong nhật ký cài đặt Exchange Server 2019 tại C:\ExchangeSetupLogs\ExchangeSetup.log.

     
 • Trên trang Giới thiệu, Microsoft khuyên bạn nên truy cập các liên kết lập kế hoạch triển khai Exchange Server 2019 nếu bạn đã xem lại chúng. Nhấn Next để tiếp tục.

     
 • Trên trang Thỏa thuận cấp phép, xem lại các điều khoản cấp phép phần mềm, chọn Tôi chấp nhận các điều khoản trong thỏa thuận cấp phép, sau đó bấm Next để tiếp tục.

     
 • Trên trangcài đặt được đề xuất, chọn một trong các cài đặt sau:

     
 • Sử dụng các cài đặt được đề xuất: Exchange Server 2019 tự động gửi báo cáo lỗi và thông tin về phần cứng máy tính của bạn và cách bạn sử dụng Exchange Server 2019 cho Microsoft. Để biết thông tin về những gì mà gửi đến Microsoft và cách thức sử dụng, hãy nhấp vào hoặc các liên kết trợ giúp trên trang.

     
 • Sử dụng các cài đặt được đề xuất: Các cài đặt này bị tắt, nhưng bạn có thể bật chúng bất cứ lúc nào sau khi cài đặt hoàn tất. Mình thực sự khuyên bạn nên sử dụng cài đặt được đề xuất.

     
 • Trên trang lựa chọn Vai trò Máy chủ, cấu hình các tùy chọn sau:

     
 • Vai trò Email: Chọn tùy chọn này, cũng sẽ tự động cài đặt công cụ quản lý.       

     
 • Tự động cài đặt các vai trò và tính năng của Windows Server được yêu cầu để cài đặt Exchange Server 2019: Chọn tùy chọn này để chương trình hướng dẫn cài đặt các điều kiện tiên quyết bắt buộc của Windows. Bạn có thể cần phải khởi động lại máy tính để hoàn tất cài đặt một số tính năng của Windows. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, bạn cần cài đặt các tính năng của Windows theo cách thủ công.

     
 • Chọn tùy chọn này chỉ cài đặt các tính năng Windows được Exchange Server 2019 yêu cầu. Bạn cần cài đặt các điều kiện tiên quyết khác bằng tay. Chúng ta đã thực hiện bước này trong phần 2 của loạt bài viết này.

     
 • Nhấn Next để tiếp tục.

     
 • Trên trang vị trí và không gian cài đặt, chấp nhận vị trí cài đặt mặc định tại đường dẫn C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15 hoặc nhấp duyệt để chọn vị trí mới. Đảm bảo rằng bạn có đủ dung lượng đĩa trống ở vị trí bạn muốn cài đặt Exchange Server 2019.

     
 • Chương trình cài đặt khuyên bạn không nên cài đặt Exchange Server 2019 trên ổ đĩa hệ điều hành. Khi mình cài đặt trong môi trường thử nghiệm thì rất tốt để cài đặt trên ổ C của hệ điều hành. Để cài đặt trong môi trường thực tế ở doanh nghiệp thì các bạn nên tận dụng một ổ đĩa riêng để cài đặt Exchange Server 2019.

     
 • Nhấn Next để tiếp tục.

     
 • Trên trang cài đặt bảo vệ phần mềm độc hại, chọn xem bạn có muốn tắt quét phần mềm độc hại hay không. Quét phần mềm độc hại được bật theo mặc định (giá trị Không được chọn). Nếu bạn tắt chức năng quét phần mềm độc hại, bạn có thể kích hoạt nó trong tương lai. Nhấn Next để tiếp tục.

     
 • Trên trangkiểm tra sẵn sàng, kiểm tra lại rằng các điều kiện tiên quyết của tổ chức và máy chủ đã hoàn tất thành công, vì vậy các bạn cần giải quyết các lỗi trước khi có thể tiếp tục cài đặt Exchange Server 2019.

     
 • Nhấn vào cài đặt để bắt đầu quá trình cài đặt Exchange Server 2019.

     
 • Khi tất cả các bước để cài đặt Exchange Server 2019 hoàn tất, hãy nhấn vào Finish để đóng trình hướng dẫn cài đặt.
3. Kiểm tra kết quả cài đặt Exchange Server 2019.

Sau khi bạn cài đặt Exchange Server 2019, Microsoft khuyên bạn nên kiểm tra lại kết quả cài đặt bằng cách chạy lệnh Cmdlet Get-ExchangeServer và bằng cách xem lại nhật ký  cài đặt Exchange Server 2019. Nếu quá trình thiết lập không thành công hoặc xảy ra lỗi trong khi cài đặt, bạn có thể sử dụng nhật ký cài đặt để tìm nguồn gốc của sự cố.
Để kiểm tra Exchange Server 2019 đã cài đặt thành công, hãy chạy các lệnh sau Cmdlet Get-ExchangeServer trong Exchange Management Shell.
Xem log quá trình cài đặt Exchange Server 2019. Exchange Setup ghi lại các sự kiện trong nhật ký ứng dụng của Windows Server. Nhật ký này chứa lịch sử của từng hành động mà hệ thống thực hiện trong quá trình thiết lập Exchange Server 2019 và bất kỳ lỗi nào xảy ra. Bạn có thể sử dụng chương trình xem sự kiện Windows để tìm các thông báo liên quan đến thiết lập Exchange Server 2019.

Nhật ký thiết lập Exchange có sẵn tại <ổ đĩa hệ thống>: \ ExchangeSetupLogs \ ExchangeSetup.log (<ổ đĩa hệ thống> là ổ đĩa nơi Windows được cài đặt).

Nhật ký thiết lập theo dõi tiến trình của mọi tác vụ trong quá trình cài đặt và cấu hình Exchange Server 2019. Tập tin chứa thông tin về trạng thái của điều kiện tiên quyết và kiểm tra sẵn sàng hệ thống trước khi bắt đầu cài đặt, tiến trình cài đặt ứng dụng và thay đổi cấu hình được thực hiện cho hệ thống. Kiểm tra tập tin nhật ký này để xác minh rằng Exchange Server 2019 đã được cài đặt như mong đợi.

4. Phần kết luận.

Trong bài này, chúng ta đã cài đặt thành công Exchange Server 2019 đầu tiên. Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện các tác vụ cài đặt liên quan đến Exchange Server 2019. Như mình đã đề cập trước đó trong bài này, nếu bạn đang cài đặt Exchange Server 2019 trong môi trường doanh nghiệp thực tế, đảm bảo bạn không cài đặt trên ổ đĩa hệ điều hành. Microsoft khuyên bạn nên có một ổ đĩa riêng để cài đặt Exchange Server 2019 của bạn.