mod_fcgid: HTTP request length 135148 (so far) exceeds MaxRequestLen (131072),

Tác giả NetworkEngineer, Tháng hai 26, 2021, 10:10:07 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

mod_fcgid: HTTP request length 135148 (so far) exceeds MaxRequestLen (131072), referer


Các bạn gặp lỗi này trong quá trình tải tập tin lớn qua Web. Để xử lý lỗi này trên bảng điều khiển Web Hosting VestaCP thì các bạn hãy làm như sau đây.

Thêm dòng dưới đây vào 2 tập tin /usr/local/vesta/data/templates/web/httpd/sk-php70.stpl và /usr/local/vesta/data/templates/web/httpd/sk-php70.tpl

Mã nguồn [Chọn]
FcgidMaxRequestLen 50000000
Sau đó khởi động lại dịch vụ bằng lệnh sau.

Mã nguồn [Chọn]
v-rebuild-user admin restart
Các bạn hãy thử tải tập tin lên lại xem có còn gặp lỗi hay không.

Similar topics (1)