This collection already contains an address with scheme http

Tác giả Admin, Tháng ba 28, 2011, 05:22:01 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Mã nguồn [Chọn]
This collection already contains an address with scheme http.  There can be at most one address per scheme in this collection. If your service is being hosted in IIS you can fix the problem by setting 'system.serviceModel/serviceHostingEnvironment/multipleSiteBindingsEnabled' to true or specifying 'system.serviceModel/serviceHostingEnvironment/baseAddressPrefixFilters'. Parameter name: item

Giải pháp cho .ASP 4.0

Add dòng này vào trong web.config trong thẻ <system.serviceModel> .............</system.serviceModel>

Mã nguồn [Chọn]
<serviceHostingEnvironment aspNetCompatibilityEnabled="true" multipleSiteBindingsEnabled="true" />