Parser Error Message: Could not load file or assembly ‘System.Web.Extensions,

Tác giả Admin, Tháng ba 13, 2011, 02:32:02 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Mã nguồn [Chọn]
Parser Error Message: Could not load file or assembly 'System.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35′ or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.

Configuration Error

Server Error in '/' Application.
Configuration Error
Description: An error occurred during the processing of a configuration file required to service this request. Please review the specific error details below and modify your configuration file appropriately.

Parser Error Message: Could not load file or assembly 'System.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35′ or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.

Source Error:

Line 35:     <compilation debug="true" defaultLanguage="C#">
Line 36:       <assemblies>
Line 37:         <add assembly="System.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35″/>
Line 38:         <add assembly="System.Design, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A"/>
Line 39:         <add assembly="System.Windows.Forms, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089″/>

Source File: C:\Domains\caodangnghehcm.edu.vn\wwwroot\web.config Line: 37

Assembly Load Trace: The following information can be helpful to determine why the assembly 'System.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35′ could not be loaded.

WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.
To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].

Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.3082; ASP.NET Version:2.0.50727.3082

Nhìn cái lỗi cũng dữ dằn nhỉ. Thực ra không phải vậy đâu. Nhìn vào cứ  ngỡ  là thiếu .dll trong thư  mục Bincủa Application Web.

Web này nó chạy yêu cầu phải có AJAX Extensions 1.0 cho ASP.NET 2.0thì nó mới chạy được.

Tải về ở  đây:
Và cài đặt lên Server là chạy được thôi.

Similar topics (5)