Hướng dẫn cách tắt disable mod_security trên một domain website nào đó

Tác giả Admin, Tháng ba 13, 2011, 01:54:47 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Hướng dẫn cách tắt disable mod_security trên một domain website nào đó


Tìm đến file cấu hình của Apache httpd.conf và mở nó ra. Tìm đến vị trí host nào đó trong thẻ <VirtualHost> thêm đoạn code sau vào để tắt chế độ Mod_security cho vị trí host đó.

Mã nguồn [Chọn]
<IfModule mod_security2.c>
SecRuleEngine Off
</IfModule>

Lưu lại tập tin httpd.conf và khởi động lại Apache là xong.


Similar topics (5)