CỘNG ĐỒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

Cấu hình Virtual Host Apache AppServ XAMPP

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi CCNACCNP

 • Hero Member
 • *****
  • Bài viết: 2273
  • Số Lần: +73/-0
Cấu hình Virtual Host Apache AppServ XAMPP

Thiết lập virtual host giống như việc add vào nhiều domain name trên một  web shared hosting mà các bạn đi thuê vậy, việc này giúp chúng ta có thể duyệt web trên nhiều tên miền khách nhau một cách dễ dàng hơn và những ai đang sử dụng rewrite thì không thể nào bỏ qua cái này được. Các bước cấu hình này cũng khá đơn giản các bạn cũng nên biết qua sẽ rất có ích cho các bạn sau này.

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình trên 2 web server mình đã từng sử dụng qua: AppServ và XAMPP
Đối với từng webserver mà cách cấu hình virtual host có phần hơi khác nhau một chút cụ thể theo những bước như sau:

1. AppServ

Mở file httpd.conf theo đường dẫn sau:

AppServ\Apache2.2\conf\httpd.conf
 • Tìm đến chữ  # Virtual hosts
 • Thêm vào một dòng như sau   
 • NameVirtualHost *
Và đối với từng domain name thì chúng ta sẽ có phần cấu hình như sau:

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "D:/Appserv/www/VietNetwok"
   ServerName VietNetwork.Vn
   ServerAlias   [url=http://www.VietNetwork.Vn]www.VietNetwork.Vn[/url]
DirectoryIndex index.php index.htm
</VirtualHost>

Trong đó:
 • DocumentRoot: Là đường dẫn đến nơi bạn chứa website
 • ServerName: Là đường dẫn để bạn truy cập vào website

Sau khi đã cấu hình xong bạn tìm đến file host theo đường dẫn.
 • C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\hosts
 • Và thêm vào 1 dòng như sau, trong đó VietNetwork.Vn là tên bạn đã đặt ở ServerName
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
127.0.0.1 VietNetwork.Vn
127.0.0.1 www.VietNetwork.Vn

Ảnh minh họa
Như vậy là đã hoàn tất, giờ bạn thử chạy theo đường dẫn sau để xem kết quả.

You are not allowed to view links. Register or Login hoặc You are not allowed to view links. Register or Login

2. XAMPP

Mở file httpd-vhosts.conf theo đường dẫn sau:
 • xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf
 • Thêm vào một dòng như sau   
 • NameVirtualHost *
Và đối với từng domain name thì chúng ta sẽ có phần cấu hình như sau:
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "D:/xampp/htdocs/VietNetwok"
   ServerName VietNetwork.Vn
   ServerAlias   [url=http://www.VietNetwork.Vn]www.VietNetwork.Vn[/url]
DirectoryIndex index.php index.htm
</VirtualHost>

 • DocumentRoot: Là đường dẫn đến nơi bạn chứa website
 • ServerName: Là đường dẫn để bạn truy cập vào website

Sau khi đã cấu hình xong bạn tìm đến file host theo đường dẫn.
 • C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\hosts
 • và thêm vào 1 dòng như sau, trong đó VietNetwork.Vn là tên bạn đã đặt ở ServerName   
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
127.0.0.1 VietNetwork.Vn
127.0.0.1 www.VietNetwork.Vn

Như thế là đã hoàn tất, giờ bạn thử chạy theo đường dẫn sau để xem kết quả.
You are not allowed to view links. Register or Login hoặc You are not allowed to view links. Register or Login