CỘNG ĐỒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

Cấu hình mẫu các Policy Mail Server Zimbra

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi CCNACCNP

 • Hero Member
 • *****
  • Bài viết: 3822
  • Số Lần: +73/-0
Cấu hình mẫu các Policy Mail Server Zimbra

MỤC LỤC
I.   Login SSH vào MailServer   
II.   Giám sát Mail   
III.   Hướng dẫn giới hạn user gửi mail   
IV.   Cấu hình giới hạn người dùng   


I. Login SSH vào MailServer

Sử dụng phần mềm Putty (SSH Client) kết nối vào Mail Server (SSH Server).
 

Sau khi login thành công bằng Username/password, sử dụng các lệnh để điều khiển Server Mail.
 

Chuyển qua account zimbra

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
#su zimbra

Sau khi chuyển qua Account zimbra,  thực hiện lệnh “zmcontrol” để có các thao tác.

Để Restart lại hệ thống (Server) cần sử dụng lệnh “init 6”
 

II. Giám sát Mail

1. Sử dụng putty đăng nhập vào server mail IP: 192.168.99.4 với username: root, password: root@vietnetwork.vn

2. Thêm vào file /opt/zimbra/postfix/conf/sender_bcc

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
nano /opt/zimbra/postfix/conf/sender_bcc

    Ý nghĩa của dòng trên: user duytien.nguyen gửi mail cho bất kỳ ai đều tự động gửi qua user tommy.pham
    Muốn giám sát user khác thì bạn chỉ việc thêm vào file này
    Sau khi thêm vào xong, nhấn Ctrl + X  y Enter để lưu và thoát ra ngoài

3. Thêm vào file /opt/zimbra/postfix/conf/ recipient_bcc
 

    Ý nghĩa của dòng trên: Bất kỳ người nào gửi mail cho user duytien.nguyen đều tự động gửi qua user tommy.pham
    Muốn giám sát user khác thì bạn chỉ việc thêm vào file này
    Sau khi thêm vào xong, nhấn Ctrl + X  y  Enter để lưu và thoát ra ngoài

4. Nhập lần lượt các lệnh sau:

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
su  zimbra
postmap /opt/zimbra/postfix/conf/recipient_bcc
postmap /opt/zimbra/postfix/conf/sender_bcc

III. Hướng dẫn giới hạn user gửi mail

1. Chúng ta cần quan tâm ý nghĩa của các file sau:

a. restricted_senders tương ứng với local_domains: Chứa danh sách các user gửi nội bộ và các domains định nghĩa tương ứng

b. restricted_senders_net tương ứng với net_domains: Chứa các danh sách các user chỉ được gửi ra ngoài internet và các domains định nghĩa tương ứng

c. restricted_senders_other tương ứng với other_domain: Chứa các user được phép vừa gửi ra ngoài vừa gửi nội bộ và các domains định nghĩa tương ứng

d. tem1, tem2,… tem10 tương ứng với tem1_domains,… tem10_doamins: Chứa các user sẽ định nghĩa sau này và các domains định nghĩa tương ứng

2. Sử dụng putty đăng nhập vào server mail IP:

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
192.168.99.4 với username: root, password: root@vietnetwork.vn
3. Thêm vào file /opt/zimbra/postfix/conf/restricted_senders

    Nếu muốn cho user vào gourp chỉ cho phép gửi local như đã mô tả ở trên.
    
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
nano /opt/zimbra/postfix/conf/restricted_senders

    Ý nghĩa của dòng trên: user test@lothacolt.com chỉ được gửi mail nội bộ
    Muốn giám sát user khác thì bạn chỉ việc thêm vào file này
    Sau khi thêm vào xong, nhấn Ctrl + X à y à Enter để lưu và thoát ra ngoài

4. Làm mới các file

Khi chỉnh sữa file nào xong thì chúng ta sẽ dùng lệnh sau để làm mới lại các file:

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
# su  zimbra                                             
Để login vào user zimbra

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
$ postmap /opt/zimbra/postfix/conf/restricted_senders
Ứng với file vừa mới chỉnh sữa

IV. Cấu hình giới hạn người dùng

1. Giới hạn dung lượng hộp thư

 Click phải vào account cần giới hạn
 

 Chọn tab Advance Account quota (MB), ở đây chúng ta cho phép dung lượng tối đa của hộp thư là 1000 MB
 

2. Giới hạn ngày thời gian sống của email

    Click phải vào account cần giới hạn chọn tab Advance
    Ở đây chúng ta chọn thời gian sống cho email là 31 ngày, có nghĩa là sau 31 ngày email sẽ tự động bị xóa. Ở đây chúng ta chỉ có thể cấu hình trên 30 ngày, nếu dưới 30 thì sẽ cấu hình bằng command line
 

Chúc các bạn thành công.  :VietNetwork-Vn (27): 
« Sửa lần cuối: Tháng Ba 24, 2020, 01:52:44 PM gửi bởi NetworkEngineer »


Ngủ rồi CCIEInternetworkExpert

 • Sr. Member
 • ****
  • Bài viết: 406
  • Số Lần: +2/-0
 :VietNetwork-Vn (25):
« Sửa lần cuối: Tháng Ba 24, 2020, 01:53:23 PM gửi bởi NetworkEngineer »


Đang duyệt NetworkEngineer

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
  • Bài viết: 444
  • Số Lần: +1/-0
 :VietNetwork-Vn (25):
« Sửa lần cuối: Tháng Mười 29, 2019, 09:45:10 AM gửi bởi NetworkEngineer »