Khắc phục vCenter VMware gặp sự cố

Tác giả CCNACCNP, Tháng tư 06, 2019, 02:57:22 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Khắc phục vCenter VMware gặp sự cố


1. Trường hợp một Host vật lý bị tắt hoặc mất kết nối

Tình huống:

- Khi Host vật lý bị fail do tắt nguồn hay do lỗi bất kỳ mà Host không thể kết nối hoặc hoạt động được, sẽ báo lỗi như hình sau:


Xử lý:

- Trường hợp này hệ thống sẽ tự Migrate qua lại cho nhau
- Khi bị lỗi như hình trên, Host 10.64.11.9 bị ngắt kết nối, sau khi hệ thống tự Migrate qua host còn lại là 10.64.11.8, vào kiểm tra xem các máy ảo có được hoạt động trên host 10.64.11.8 hay không, như kết quả hình bên dưới


Tình Huống:

- Khi Host vật lý báo lỗi, dấu hiệu chấm than đỏ như hình


- Vào kiểm tra xem tài nguyên trên Host 10.64.11.9 thấy CPU đã sử dụng hết 100%:


Xử lý:

- Trường hợp này người quản trị sẽ chủ động chuyển tất cả các máy đang chạy ở máy vật lý 10.64.11.9 này sang máy vật lý khác là 10.64.11.8, phải chuyển từng máy VM riêng lẻ
- Kiểm tra máy VM đang chạy trên Host 10.64.11.9


- Chọn máy cần chuyển sang host khác. Click chuột phải chọn Migrate.


- Chọn change host .


- Chọn host cần chuyển. Ở đây ta chọn host 10.64.11.8.


- Chọn high priority.


- Chọn Finish.


- Sau khi Nhấn Finish, kiểm tra quá trình Migrate


- Sau khi Migrate thành công, Kiểm tra máy ảo đã chuyển sang host 10.64.11.8


Tiếp tục các thao tác trên với các máy ảo VM khác cần chuyển.

3. Trường hợp Cài đặt lại Host vật lý VMWare, hoặc USB chạy VMware bị lỗi:

Tình huống:
- Muốn cài đặt lại máy chủ VMware
- Hoặc Trường hợp gặp lỗi như bên dưới, không thể boot vào VMware được, do USB đang chạy VMware bị lỗi


Xử lý:

- Phải cài đặt lại hệ thống VMware: theo các bước hướng dẫn cài đặt và theo quy trình sau:
• Tiến hành cài lại ESXi trên host bị fail
• Cấu hình các thông số network theo thông số ban đầu
• Cấu hình kết nối Storage
• Cấu hình lại HA Cluster
• Chuyển các máy ảo VM ở máy vật lý còn lại sang máy vật lý này
- Sau khi cài lại Vmware, kiểm tra lại Vmware khởi động thành công


- Kiểm tra tình trạng kết nối với vCenter, kết nối đến Storage đã thành công:


4. Trường hợp vCenter bị lỗi:

Tình huống:

- Khi gặp trường hợp không thể kết nối đến vCenter như hình dưới


Xử lý:

Kiểm tra lại kết nối đến máy chủ vCenter, hoặc đăng nhập vào máy chủ VNIS010 xem máy chủ có hoạt động hay không
Nếu máy chủ VNIS010 cài vCenter bị lỗi: theo các bước hướng dẫn cài đặt theo quy trình:
        Cài đặt lại vCenter theo thông số ban đầu
Tiến hành tạo các Cluster và add lại các host như cũ

Sau khi cài đặt và cấu hình lại vCenter, kết nối và đăng nhập đến vCenter thành công như hình bên dưới: