Cài đặt vmWare vCloud Director 5.1 CentOS

Tác giả server360, Tháng chín 16, 2013, 08:21:47 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cài đặt vmWare vCloud Director 5.1 CentOS


Cùng với VMware vShphere, VMware vCloud Director cung cấp cho khách hàng khả năng xây dựng hệ thống private cloud một cách nhanh chóng, thay đổi cách thiết lập, vận hành quản lý hệ thống IT và cách từng user có thể truy cập và sử dụng những dịch vụ trên. Bài viết sẽ hướng dẫn các bước cần thiết để cài đặt vCloud Director để xây dựng và quản lý hệ thống cloud của tổ chức.
1. Yêu cầu

Bài lab này yêu cầu:

     
 • Database server, ở đây mình sẽ sử dụng MSSQL
 • CentOS 6.4. Máy CentOS này sẽ có 3 card mạng.
2. Các bước thực hiện

Chuẩn bị Database để cài đặt vCloud Director.
Trên máy Database, lần lượt tạo database vCloud và user vCloud. User vCloud sẽ được xét là owner của database vCloud. Các bước thực hiện chi tiết như sau.

     
 • Tạo Database vCloud
 • Set quyền db_owner cho user vCloud
 • Thử đăng nhập bằng user vCloud.
 • Đăng nhập thành công.
 • Cài đặt vCloud Director, thực hiện trên máy CentOS
Thực hiện tải tập tin cài đặt vCloud Director ở liên kết này. Sau khi tải về, hãy sao chép nó vào thư mục /opt/ trên máy chủ CentOS. Chmod lại tập tin này để có quyền thực thi.
   
Mã nguồn [Chọn]
[ root@vCloud opt]# chmod +x vmware-vcloud-director-5.1.2-1068441.bin

Sau đó chạy cài đặt bằng lệnh.
   
Mã nguồn [Chọn]
[ root@vCloud opt]# ./vmware-vcloud-director-5.1.2-1068441.bin

Hệ thống sẽ hỏi là có bắt đầu việc cấu hình cho dịch vụ hay không, ở bước này ta chọn No.

Tạo SSL key cho dịch vụ vCloud Director.

Sử dụng keytool nằm ở /opt/vmware/vcloud-director/jre/bin/ để tạo key

Mã nguồn [Chọn]
cd /opt/vmware/vcloud-director/jre/bin

Tạo certificate key cho dịch vụ http

Mã nguồn [Chọn]
./keytool -keystore certificates.ks -storetype JCEKS -storepass Password123 -genkey -keyalg RSA -alias http

Hệ thống sẽ yêu cầu nhập một số thông tin cần thiết. Bạn có thể bấm enter để sử dụng những giá trị mặc định

Tạo certificate key cho dịch vụ console proxy
   
Mã nguồn [Chọn]
./keytool -keystore certificates.ks -storetype JCEKS -storepass Password123 -genkey -keyalg RSA -alias consoleproxy

Kiểm tra lại tập tin certificates.ks bằng cách liệt kê các key có được

Mã nguồn [Chọn]
# keytool -storetype JCEKS -storepass Password123 -keystore certificates.ks –list

Nếu tạo thành công, ta sẽ có được đường dẫn của file certificates.ks như sau:

Mã nguồn [Chọn]
/opt/vmware/vcloud-director/jre/bin/certificates.ks

Sau khi có certificate, tiến hành cấu hình con vCloud Director. Thực hiện lệnh sau.

Mã nguồn [Chọn]
/opt/vmware/vcloud-director/bin/configure

Hệ thống sẽ hỏi sử dụng IP nào cho HTTP

Tiếp theo là IP cho dịch vụ Console Proxy

Nhập đường dẫn tới nơi lưu SSL certificates đã tạo ở bước trên, nhập password. Lúc này hơi lâu một xíu, kiên nhẫn chờ đợi.

Chọn serer lưu logfile, ở đây mình để mặc định sẽ lưu local, Enter luôn.

Ở bước này hệ thống yêu cầu cho biết thông tin về Database server, mình sử dụng MSSQL có ip là 20.20.0.10. Lần lượt nhập những thông tin cần thiết.

Đợi một lát cho quá trình cài đặt hoàn tất. Hệ thống sẽ hỏi có start dịch vụ ngay luôn không. Chọn yes.

Lỗi rồi, để xem nào

Mã nguồn [Chọn]
ERROR: Unable to source /lib/lsb/init-functions, cannot proceed"

Hóa ra là thiếu packet "redhat-lsb", cài vô nào
   
Mã nguồn [Chọn]
yum install redhat-lsb –y

Cai_dat_vCloud_Director_00025
Mã nguồn [Chọn]
service vmware-vcd start

Khởi động được rồi Open-mouthed smile. Kiểm tra quá trình khởi động dịch vụ bằng cách xem file cell.log nằm ở thư mục /opt/vmware/vcloud-director/logs/cell.log

Mã nguồn [Chọn]
tail –f /opt/vmware/vcloud-director/logs/cell.log

Khởi động thành công. Tiến hành đăng nhập website để hoàn tất quá trình cài đặt.

Nhập user name và password sử dụng để login vCloud Director.

Đăng nhập thành công, đây là giao diện chính của vCloud director.