Cách kiểm tra tốc độ mạng trong Linux

Tác giả NetworkEngineer, T.M.Hai 21, 2021, 09:03:50 CHIỀU

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cách kiểm tra tốc độ mạng trong Linux


NIC hoặc thẻ giao diện mạng cung cấp giao diện giữa hệ thống của bạn và mạng ngoài một mạng có dây hoặc không dây. Mỗi NIC đi kèm với một định mức tốc độ như 100 Mbps hoặc 1Gbps.

Biết được tốc độ thẻ NIC có thể hữu ích trong các tình huống khác nhau. Nó có thể giúp bạn chẩn đoán các vấn đề về hiệu suất.

Biết giới hạn tốc độ của NIC cũng rất hữu ích nếu bạn đang nâng cấp dịch vụ internet của mình lên băng thông cao hơn, vì nó sẽ giúp bạn xác minh xem bạn có thể tận dụng hết băng thông có sẵn hay không.

Trong bài đăng này, mình sẽ mô tả cách kiểm tra tốc độ thẻ NIC trong hệ điều hành Linux.

1. Phương pháp 1: Sử dụng ethtool

Ethtool là một công cụ tiện dụng cho phép bạn xem và quản lý trình điều khiển cũng như cài đặt cấu hình phần cứng. Theo mặc định, công cụ này không được cài đặt trên hệ thống Linux. Để cài đặt ethtool trong các bản phân phối Linux của bạn, hãy sử dụng các lệnh sau:

Đối với Ubuntu/Debian/Mint

Bạn có thể cài đặt nó bằng lệnh này trong Terminal:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install ethtool
Đối với CentOS/Redhat/Fedora

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo dnf install ethtool
Nhập mật khẩu sudo, sau đó quá trình cài đặt sẽ được bắt đầu. Sau khi cài đặt xong, bạn đã sẵn sàng sử dụng công cụ.

Để tìm tốc độ NIC của bạn, trước tiên bạn cần biết tên NIC của mình. Bạn có thể sử dụng lệnh này để tìm tên NIC:

Mã nguồn [Chọn]
$ ip a
Bây giờ để tìm tốc độ NIC, hãy sử dụng lệnh dưới đây trong Terminal:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo ethtool <interfae_name>
Trong trường hợp của mình, tên NIC là ens33, do đó lệnh sẽ là:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo ethtool ens33
Đầu ra của lệnh trên cung cấp thông tin về cấu hình mạng bao gồm cả tốc độ NIC.


Nếu bạn không quan tâm đến thông tin chi tiết về cấu hình mạng và chỉ muốn hiển thị tốc độ của NIC, hãy sử dụng lệnh dưới đây:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo ethtool ens33 | grep -i speed
Nếu được nhắc nhập mật khẩu, hãy nhập mật khẩu sudo.

Lệnh này chỉ hiển thị tốc độ của NIC, trong trường hợp của mình là 1000Mb/s.


2. Phương pháp 2: Sử dụng dmesg

Lệnh dmesg được sử dụng để hiển thị các thông báo liên quan đến Kernel trên hệ thống Linux. Chúng ta cũng có thể sử dụng lệnh này để tìm tốc độ thẻ NIC.

Ví dụ, để tìm tốc độ thẻ mạng của bạn, hãy sử dụng lệnh dmesg như sau:

Mã nguồn [Chọn]
$ dmesg | grep <interface_name> | grep up
Thay thế <interface_name> bằng tên thẻ giao diện mạng của bạn.

Đây là đầu ra của lệnh trên trong hệ thống của mình, cho thấy tốc độ NIC là 1000Mbps.


3. Phương pháp 3: Sử dụng mii-tool

Mii-tool được sử dụng để kiểm tra hoặc thay đổi trạng thái của Media Independent Interface (MII) của NIC. Để cài đặt mii-tools trong các bản phân phối Linux của bạn, hãy sử dụng các lệnh sau:

Đối với Ubuntu/Debian/Mint

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install net-tools
Đối với CentOS/Redhat/Fedora

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo dnf install net-tools
Để tìm tốc độ NIC của bạn, hãy sử dụng công cụ mii như sau:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo mii-tool -v <interface_name>
Thay thế <interface_name> bằng tên thẻ giao diện mạng của bạn.

Dưới đây là đầu ra lệnh mii-tool trong hệ thống của mình, cho thấy tốc độ NIC là 1000Mbps.


Bài đăng này hướng dẫn cách kiểm tra tốc độ thẻ NIC trong Hệ điều hành Linux bằng các công cụ khác nhau, bao gồm ethtool, dmesg và mii-tool. Khi bạn tìm thấy tốc độ NIC, bạn sẽ dễ dàng quyết định có nên thay đổi thẻ trong trường hợp nâng cấp mạng hay không.

Các chủ đề tương tự (5)