Cách cài đặt công cụ kiểm tra và cấu hình hệ thống Rudder trên Ubuntu 20.04

Tác giả NetworkEngineer, Tháng mười hai 01, 2021, 12:54:14 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cách cài đặt công cụ kiểm tra và cấu hình hệ thống Rudder trên Ubuntu 20.04


Rudder là một công cụ kiểm tra và cấu hình hệ thống dựa trên web mã nguồn mở và thân thiện với người dùng. Nó giúp bạn quản lý cơ sở hạ tầng CNTT của mình bằng cách tự động hóa cấu hình hệ thống trong khi đảm bảo khả năng hiển thị và kiểm soát cơ sở hạ tầng của bạn. Hai thành phần chính của Rudder là: Máy chủ gốc và nút. Máy chủ gốc xác định cấu hình cho hệ thống mà nó quản lý. Các hệ thống do Rudder quản lý được gọi là các nút. Rudder quản lý các nút bằng Rudder agent được cài đặt trên các hệ thống này.

Trong bài viết hôm nay, mình sẽ cài đặt máy chủ gốc và Rudder agent trên Ubuntu 20.04 LTS. Mình sẽ sử dụng hai máy Ubuntu: một máy làm máy chủ gốc Rudder và một máy làm nút Rudder.

Lưu ý: Bạn phải là người dùng root hoặc có đặc quyền sudo trên cả hai máy để cài đặt máy chủ và Rudder agent.

1. Cài đặt Rudder Root Server trên Ubuntu

Làm theo các bước bên dưới trên máy chủ mà bạn muốn thiết lập làm máy chủ gốc Rudder.

Bước 1: Kiểm tra sự phụ thuộc

Rudder yêu cầu môi trường Java Runtime. Để kiểm tra xem hệ thống của bạn có cài đặt Java RE hay không, hãy sử dụng lệnh bên dưới:

Mã nguồn [Chọn]
$ java -version
Nếu nó được cài đặt, bạn sẽ nhận được kết quả tương tự bên dưới.

v

Nếu không, hãy sử dụng lệnh bên dưới để cài đặt nó:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install default-jre
Bước 2: Tải xuống và nhập khóa GPG

Bây giờ tải xuống và nhập khóa GPG cho kho lưu trữ Rudder bằng lệnh dưới đây:

Mã nguồn [Chọn]
$ wget -q -O- "https://repository.rudder.io/apt/rudder_apt_key.pub" | sudo apt-key add –
Bạn sẽ thấy OK trong đầu ra.


Bước 3: Thêm kho lưu trữ Rudder

Thêm kho lưu trữ Rudder vào danh sách các nguồn phần mềm trong hệ thống của bạn. Sử dụng lệnh bên dưới để thêm nó vào một tập tin riêng có tên rudder.list trong thư mục /etc/apt/sources.list.d

Mã nguồn [Chọn]
$ echo "deb http://repository.rudder.io/apt/6.2/ focal main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/rudder.list

Sau khi thêm kho lưu trữ Rudder, hãy cập nhật cơ sở dữ liệu gói cục bộ bằng lệnh dưới đây:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt update
Bước 4: Cài đặt Rudder

Bây giờ sử dụng lệnh bên dưới để cài đặt máy chủ gốc Rudder trên hệ thống của bạn:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install rudder-server-root
Trong khi cài đặt, nó sẽ nhắc bạn với tùy chọn y/n để tiếp tục quá trình cài đặt. Nhấn y rồi nhấn Enter để tiếp tục.


Trong khi cài đặt, nó sẽ hỏi bạn có muốn định cấu hình cơ sở dữ liệu cho rsyslog-pgsql hay không. Chọn Yes và nhấn Enter


Sau đó, đối với tên máy chủ của máy chủ PostgreSQL, hãy chọn localhost và sau đó Ok. Sau đó nhấn Enter


Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu đặt mật khẩu ứng dụng PostgreSQL cho rsyslog-pgsql. Nhập mật khẩu, chọn OK và nhấn Enter. Nếu bạn không đặt bất kỳ mật khẩu nào, một mật khẩu ngẫu nhiên sẽ được tạo.


Sau đó, một lần nữa nhập mật khẩu để xác nhận. Sau đó, máy chủ gốc Rudder sẽ được cài đặt trên hệ thống của bạn.

Bước 5: Tạo tài khoản người dùng

Bây giờ, hãy tạo một tài khoản người dùng để đăng nhập vào máy chủ Rudder.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo rudder server create-user -u <user_name>
Thay thế <user_name> bằng bất kỳ tên người dùng nào bạn muốn tạo.

Nhập mật khẩu cho tài khoản người dùng này và sau đó xác nhận mật khẩu này bằng cách nhập lại.


Bước 6: Cấu hình tường lửa

Trên máy chủ Rudder, bạn sẽ cần mở các cổng 5309/TCP và 443/TCP trong tường lửa bằng các lệnh dưới đây:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo ufw allow 5309/tcp
Mã nguồn [Chọn]
$ sudo ufw allow 443/tcp
Mã nguồn [Chọn]
$ sudo ufw reload
Bước 7: Truy cập giao diện web Rudder

Bây giờ để truy cập Rudder, hãy mở trình duyệt web của bạn và đi đến địa chỉ dưới đây:

Mã nguồn [Chọn]
https://<rudder-server-IP>/rudder
Trong đó <rudder-server-IP> là địa chỉ IP của máy chủ gốc Rudder của bạn.

Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản người dùng đã tạo ở bước trước.


Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy bảng điều khiển mặc định sau của Rudder.


Hãy nhớ rằng, nếu bạn muốn thêm các nút vào máy chủ Rudder từ một mạng khác, trước tiên bạn phải thêm mạng đó trong General >> Allowed Networks trong giao diện web Rudder


2. Cài đặt Rudder Agent trên Ubuntu

Làm theo các bước bên dưới trên máy bạn muốn thiết lập làm nút Rudder.

Bước 1: Tải xuống và nhập khóa GPG

Sử dụng lệnh bên dưới để tải xuống và nhập khóa GPG cho kho lưu trữ Rudder:

Mã nguồn [Chọn]
$ wget -q -O- "https://repository.rudder.io/apt/rudder_apt_key.pub" | sudo apt-key add –
Bạn sẽ thấy OK trong đầu ra.


Bước 2: Thêm kho lưu trữ Rudder

Thêm kho lưu trữ Rudder vào danh sách nguồn phần mềm của hệ thống của bạn. Sử dụng lệnh bên dưới để thêm kho lưu trữ Rudder vào một tập tin riêng biệt có tên rudder.list trong thư mục /etc/apt/sources.list.d

Mã nguồn [Chọn]
$ echo "deb http://repository.rudder.io/apt/6.2/ focal main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/rudder.list

Sau khi thêm kho lưu trữ Rudder, hãy cập nhật cơ sở dữ liệu gói cục bộ bằng lệnh dưới đây:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt update
Bước 3: Cài đặt Rudder Agent

Bây giờ bạn có thể cài đặt Rudder agent trên hệ thống của mình bằng lệnh dưới đây:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt install rudder-agent
Trong khi cài đặt, nó sẽ nhắc bạn với tùy chọn y/n để tiếp tục quá trình cài đặt. Nhấn y rồi nhấn Enter để tiếp tục.


Sau đó, Rudder agent sẽ được cài đặt trên hệ thống của bạn.

Sau đó, khởi động Rudder agent bằng lệnh dưới đây:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo rudder agent start
Bước 4: Cấu hình Rudder Agent

Sau khi cài đặt Rudder Agent, nút sẽ được yêu cầu tự đăng ký trên máy chủ Rudder. Sử dụng lệnh dưới đây để làm như vậy:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo rudder agent policy-server <Rudder-server-IP>
Trong đó <Rudder-server-IP> là địa chỉ IP của máy chủ nơi máy chủ gốc Rudder được cài đặt.


3. Xác thực nút mới trên máy chủ Rudder

Bây giờ bạn sẽ cần phải chấp nhận các nút đã thêm trên máy chủ Rudder để nó trở thành một nút được quản lý. Từ giao diện web máy chủ Rudder, chuyển đến Node management >> Pending nodes


Tại đây, bạn sẽ thấy nút mới được liệt kê bên dưới Pending nodes. Để thêm nút này vào máy chủ Rudder, hãy chọn hộp kiểm phía trước nút và nhấp vào Accept


Sau đó, trong cửa sổ tiếp theo, nhấp vào Accept để xác nhận thêm các nút trong máy chủ Rudder.


Bây giờ đi tới Node management >> Nodes


Sau đó, bạn sẽ thấy nút của mình được liệt kê trong phần Nút.


Nếu bạn không tìm thấy nút của mình trong danh sách Pending nodes, hãy chạy lệnh dưới đây trên nút:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo rudder agent inventory
Lệnh này sẽ buộc Rudder Agent trên node chạy và gửi một sự kiểm tra đến máy chủ Rudder.

Bạn cũng có thể chạy lệnh dưới đây để bắt buộc chạy Rudder agent:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo rudder agent run
4. Quản lý dịch vụ Rudder

Nếu bạn cần khởi động lại máy chủ Rudder hoặc các dịch vụ agent, đây là các lệnh.

4.1. Khởi động lại mọi thứ trên máy chủ Rudder

Để khởi động lại từng thành phần của máy chủ Rudder, hãy sử dụng lệnh sau:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo systemctl restart rudder-server
4.2. Khởi động lại Rudder Agent trên node

Để khởi động lại Rudder Agent, hãy sử dụng lệnh này trên nút:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo rudder agent restart
Trong hướng dẫn này, mình đã mô tả cách cài đặt máy chủ gốc và Rudder agent trên Ubuntu 20.04 LTS. Mình cũng đã mô tả cách thêm nút Rudder trong máy chủ gốc Rudder. Tương tự, bạn có thể thêm nhiều nút hơn vào máy chủ gốc Rudder. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập tài liệu chính thức của Rudder.

Similar topics (5)