modCommmon.SafeCreateObject 0-2147220479: Unable to create object MSIIS50.Websit

Tác giả Admin, Tháng ba 13, 2011, 09:46:19 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Mã nguồn [Chọn]
modCommmon.SafeCreateObject 0-2147220479: Unable to create object MSIIS50.Website. Return Code was 429. Error Description is 'ActiveX component can't create object'

CWebsite.GetSiteConfiguration error '80040401′

Unable to create object MSIIS50.Website. Return Code was 429. Error Description is 'ActiveX component can't create object'

/interfaces/standard/SiteProperties.asp, line 203

Để xử lý lỗi này thì các bạn hãy Rebuild lại COM+ trong Helm Config Tool sẽ được.

Similar topics (3)