Microsoft OLE DB Provider for SQL Server 0-2147467259: Cannot open database

Tác giả Admin, Tháng ba 13, 2011, 09:59:09 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Mã nguồn [Chọn]
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server 0-2147467259: Cannot open database

2009-07-02 10:23:39 Microsoft OLE DB Provider for SQL Server 0-2147467259: Cannot open database "sinhvienconggiao" requested by the login. The login failed.{0}
2009-07-02 10:23:39 Database2005.IDataBase_Execute 0-2147467259: Cannot open database "sinhvienconggiao" requested by the login. The login failed.{0}

2009-07-02 10:23:39 CDatabaseUser.AddDatabaseUserEx 0-2147467259: Cannot open database "sinhvienconggiao" requested by the login. The login failed.{0}

Lỗi này là do MSSQL Server chưa tải được dữ liệu lên nên xảy ra lỗi này.

Nghĩa là khi HELM truy xuất một CSDL nào đó trên MSSQL Server để add thêm user, nhưng CSDL chưa được tải lên hết.

Chỉ cần khởi động lại MSSQL Server là xử lý được lỗi.

Similar topics (5)