CDatabaseUser.DeleteDatabaseUserEx 0-2147218077

Tác giả Admin, Tháng ba 13, 2011, 10:02:11 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

2010-03-22 18:59:12 MSSQL:Database::UpdateUser 0-2147218077: Unable to connect to database communityserver.  Please check your login details and try again.{0}
2010-03-22 18:59:12 Database.IDataBase_Execute 0-2147218077: Unable to connect to database communityserver.  Please check your login details and try again.{0}
2010-03-22 18:59:12 CDatabaseUser.UpdateDatabaseUserEx 0-2147218077: Unable to connect to database communityserver.  Please check your login details and try again.{0}

2010-03-22 18:59:15 MSSQL:Database::RemoveUser 0-2147218077: Unable to connect to database communityserver.  Please check your login details and try again.{0}
2010-03-22 18:59:15 Database.IDataBase_Execute 0-2147218077: Unable to connect to database communityserver.  Please check your login details and try again.{0}
2010-03-22 18:59:15 CDatabaseUser.DeleteDatabaseUserEx 0-2147218077: Unable to connect to database communityserver.  Please check your login details and try again.{0}

Không kết nối được đến database server.
Lỗi này do sai password của user SA đặt vào trong cấu hình server add vào HELM không đúng nên vậy.
Reset lại password của SA rồi đặt lại vào phần add server vào HELM là ok thôi.

Chúc các bạn thành công.  Tom_and_Jerry 1.gif