CỘNG ĐỒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

2009-06-30 11:52:19 CDomain.AddDomainEx 0-2147220477: SetACL failed for User Acc

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Bài viết: 724
  • Số Lần: +95/-0
  • Giới tính:Nam
  • http://vietnetwork.vn
Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
2009-06-30 11:52:19 CDomain.AddDomainEx 0-2147220477: SetACL failed for User Account: tiengiangtourist.c7 (“C:\Program Files\WebHost Automation\Helm\\System\setACL.exe” -on “\\hcm02\d$\Domains\tiengiangtourist.com” -ot file -actn ace -ace “n:hcm02\tiengiangtourist.c7;p:change;m:set;w:dacl” -silent -silent){0}

2009-06-30 11:52:19 modNTFS::SetFolderSecurity 0-2147219579: SetACL failed for User Account: tiengiangtourist.c7 (“C:\Program Files\WebHost Automation\Helm\\System\setACL.exe” -on “\\hcmnhanhoa02\d$\Domains\tiengiangtourist.com” -ot file -actn ace -ace “n:hcm02\tiengiangtourist.c7;p:change;m:set;w:dacl” -silent -silent){0}

2009-06-30 11:52:19 FTP.IFTP_Execute 0-2147219579: SetACL failed for User Account: tiengiangtourist.c7 (“C:\Program Files\WebHost Automation\Helm\\System\setACL.exe” -on “\\hcmnhanhoa02\d$\Domains\tiengiangtourist.com” -ot file -actn ace -ace “n:hcm02\tiengiangtourist.c7;p:change;m:set;w:dacl” -silent -silent){0}

2009-06-30 11:52:19 CFTP.AddFTPAccountEx 0-2147219579: SetACL failed for User Account: tiengiangtourist.c7 (“C:\Program Files\WebHost Automation\Helm\\System\setACL.exe” -on “\\hcm02\d$\Domains\tiengiangtourist.com” -ot file -actn ace -ace “n:hcm02\tiengiangtourist.c7;p:change;m:set;w:dacl” -silent -silent){0}
2009-06-30 11:52:19 CDomain.AddDomainEx 0-2147220477: SetACL failed for User Account: tiengiangtourist.c7 (“C:\Program Files\WebHost Automation\Helm\\System\setACL.exe” -on “\\hcm02\d$\Domains\tiengiangtourist.com” -ot file -actn ace -ace “n:hcm02\tiengiangtourist.c7;p:change;m:set;w:dacl” -silent -silent){0}

Lỗi này là do đổi mật khẩu nhưng không khởi động lại. Khởi động lại sẽ giải quyết được lỗi này.