Upload: Failed to Write File to Disk

Tác giả NetworkEngineer, Tháng mười 28, 2020, 03:13:19 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Upload: Failed to Write File to Disk


Lỗi này có thể xảy ra do một số lý do. Tuy nhiên, một trong những phổ biến nhất là quyền thư mục không chính xác.


Mỗi tệp và thư mục trên trang web của bạn có một tập hợp các quyền. Máy chủ web của bạn kiểm soát quyền truy cập vào các tệp dựa trên các quyền này. Quyền không chính xác đối với một thư mục có thể làm mất khả năng ghi tệp trên máy chủ của bạn. Điều này có nghĩa là máy chủ web của bạn không thể tạo hoặc thêm tệp mới vào thư mục cụ thể đó.