Tại sao không thể tải các tập tin lớn trong PHP?

Tác giả Admin, Tháng ba 15, 2011, 05:05:34 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Tại sao không thể tải các tập tin lớn trong PHP?


Các giới hạn tải tập tin lên được thực hiện bởi cấu hình PHP và máy chủ Web. Người quản trị có thể thay đổi các giá trị upload_max_filesizepost_max_size trong tập tin cấu hình của PHP php.ini tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng. Ngoài ra các bạn cũng có thể thử ghi đè lên cấu hình của PHP thông qua sử dụng tập tin .htaccess. Các bạn có thể tạo một tập tin có tên .htaccess với nội dung như bên dưới và đặt nó vào thư mục gốc của Website các bạn.

Mã nguồn [Chọn]
php_value post_max_size 10M
php_value upload_max_filesize 10M

Với cách sử dụng .htaccess này có thể dẫn đến một lỗi với mã 500 trên tất cả các trang Web của các bạn. Nếu các bạn gặp lỗi này thì nó có nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ Web Shared Hosting của bạn không cho phép sử dụng tập tin .htaccess để thay đổi cấu hình của hệ thống chung cho tất cả Website. Vì vậy các bạn có thể gửi yêu cầu đến nhà cung cấp để họ hỗ trợ hoặc các bạn có thể chuyển sang sử dụng một VPS để có toàn quyền và có thể tùy chỉnh các cấu hình theo nhu cầu của các bạn.

Similar topics (5)

2087

Trả lời: 0
Lượt xem: 1237

10414

Tác giả codervncodeign1639


Trả lời: 0
Lượt xem: 2809

Tháng chín 17, 2015, 06:25:22 PM
by codervncodeign1639
25439

Tác giả server360


Trả lời: 0
Lượt xem: 1767