Sửa lỗi cURL error 28: Connection timed out trong WordPress

Tác giả NetworkEngineer, Tháng mười 13, 2020, 04:47:24 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Sửa lỗi cURL error 28: Connection timed out trong WordPress


Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách sửa lỗi cURL error 28 trong giao diện quản trị WordPress.

Mã nguồn [Chọn]
cURL error 28: Connection timed out after n milliseconds
Hoặc

Mã nguồn [Chọn]
cURL error 28: Operation timed out after n milliseconds with 0 out of 0 bytes received

Trong hầu hết các trường hợp đây lỗi liên quan đến máy chủ Web Shared Hosting mà không phải do Plugin, Theme hoặc WordPress gây ra.

Trước tiên các bạn hãy cập nhật WordPress lên bản mới nhất nếu đang sử dụng phiên bản cũ.

Nếu lỗi vẫn còn thì các bạn hãy liên hệ với nhà cung cấp Web Shared Hosting để họ kiểm tra các nguyên nhân sau đây:

  • Website đang bị nhiễm Malware hoặc Virus trầm trọng.
  • Đảm bảo rằng máy chủ Web Shared Hosting đang chạy các phiên bản PHP gần đây và thư viện cURL.
  • Tăng giới hạn của PHP theo các thông số sau đây, tuỳ thuộc vào nhu cầu thực tế.

Mã nguồn [Chọn]
memory_limit = 256M
upload_max_size = 64M
post_max_size = 64M
upload_max_filesize = 64M
max_execution_time = 300
max_input_time = 1000

  • Lỗi có thể liên quan đến việc sử dụng OpenDNS.
  • Máy chủ Web Shared Hosting giới hạn wp-cron hoặc loopback đang bị vô hiệu hoá.
  • Máy chủ Web Shared Hosting đang sử dụng tường lửa hoặc ModSecurity làm chặn các yêu cầu cURL.

Các bạn có thể cài đặt Query Monitor Plugin để kiểm tra HTTP API Calls trong giao diện quản trị WordPress.

Similar topics (5)