sh: 1: cross-env: Permission denied

Tác giả NetworkEngineer, Tháng mười hai 31, 2020, 02:59:53 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Mã nguồn [Chọn]
sh: 1: cross-env: Permission denied
Trong quá trình build ứng dụng trong Laravel thì các bạn sẽ gặp lỗi này. Hãy thử chạy 2 lệnh sau đây và kiểm tra lại xem đã khắc phục được lỗi không.

Mã nguồn [Chọn]
# npm rebuild
#npm run watch

Hoặc

Mã nguồn [Chọn]
#rm -Rf node_modules
#npm install
#npm run watch