Maximum Execution Time Exceeded

Tác giả NetworkEngineer, Tháng mười 28, 2020, 03:17:28 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Maximum Execution Time Exceeded


WordPress được viết mã chủ yếu bằng ngôn ngữ lập trình PHP. Để bảo vệ các máy chủ web khỏi bị lạm dụng, có một giới hạn thời gian được đặt ra cho thời gian một tập lệnh PHP có thể chạy.


Một số nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ WordPress đã đặt giá trị này ở mức cao hơn trong khi những nhà cung cấp khác có thể đã đặt nó ở mức thấp hơn. Khi một tập lệnh đạt đến giới hạn thời gian thực thi tối đa, nó dẫn đến lỗi vượt quá thời gian thực thi tối đa.