invalid session at admin login

Tác giả Admin, Tháng ba 14, 2011, 04:05:44 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Mã nguồn [Chọn]
invalid session at admin login
Làm theo sau là xử lý được lỗi liền:

Chỉnh sửa tập tin cấu hình PHP php.ini như sau:

Mã nguồn [Chọn]
"session.auto_start = 0" (by default this value = 1).

Nếu chưa xử lý được thì xem lại đã thiết lập để lưu session chưa?

Mã nguồn [Chọn]
session.save_path = "c:/wamp/tmp"
Và nhớ set quyền 777 cho thư mục /tmp nhé.