Failed to Open Stream Error

Tác giả NetworkEngineer, Tháng mười 28, 2020, 10:37:06 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Failed to Open Stream Error


Lỗi 'Failed to Open Stream' xảy ra khi WordPress không thể tải tệp được đề cập trong mã trang web. Đôi khi WordPress sẽ tiếp tục tải trang web và chỉ hiển thị thông báo cảnh báo, trong khi những lần khác, nó sẽ dẫn đến lỗi nghiêm trọng.


Thông báo lỗi có thể khác nhau, tùy thuộc vào vị trí lỗi được kích hoạt trong mã và nguyên nhân gây ra lỗi. Trong mỗi trường hợp, cụm từ luồng không mở được sẽ kèm theo một lý do. Ví dụ: quyền bị từ chối, không có tệp hoặc thư mục nào như vậy, thao tác không thành công, v.v.