CỘNG ĐỒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỘNG ĐỒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

Chia sẻ code quảng cáo đứng và trượt dọc 2 bên trang Web php

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi CCNACCNP

  • Hero Member
  • *****
    • Bài viết: 3980
    • Số Lần: +73/-0
Đối với Blogspot
- Bạn chỉ cần dán code vào 1 tiện ích HTML/Javascript/
Đối với Website
- Bạn thêm code vào nằm trong thẻ <body> ... </body> là được
1. Code quản cáo đứng dọc cố định 2 bên trang Website.

<div id="left_ads_float">

        <a href="http://vietnetwork.vn" target="_blank"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-Q65g9cqPJjM/U1XeOGm8ImI/AAAAAAAASTk/1VF7H4HAXkU/s1600/banner-doc-web.jpg" width="170" />[/url]

    </div>

    <div id="right_ads_float">

       <a href="http://vietnetwork.vn" target="_blank"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-Q65g9cqPJjM/U1XeOGm8ImI/AAAAAAAASTk/1VF7H4HAXkU/s1600/banner-doc-web.jpg" width="170" />[/url]

    </div>

<style>

#left_ads_float

{

    bottom:20px;

    left: 10px;

    position:fixed; }

#right_ads_float

{

    bottom:20px;

    right: 10px;

    position:fixed;

}

</style>

<script>

var vtlai_remove_fads=false;

function vtlai_check_adswidth()

    {

        if(vtlai_remove_fads)

        {

            document.getElementById('left_ads_float').style.display='none';

            document.getElementById('right_ads_float').style.display='none';

            return;

        }else if(document.cookie.indexOf('vtlai_remove_float_ads')!=-1)

        {

            vtlai_remove_fads=true;

            vtlai_check_adswidth();

            return;

        }

        else

        {

            var lwidth=parseInt(document.body.clientWidth);

            if(lwidth<1110)

            {

                document.getElementById('left_ads_float').style.display='none';

                document.getElementById('right_ads_float').style.display='none';

            }

            else

            {

                document.getElementById('left_ads_float').style.display='block';

                document.getElementById('right_ads_float').style.display='block';

            }

            setTimeout('vtlai_check_adswidth()',10);

        }

    }

</script>
2. Code quản cáo trượt dọc khi kéo thanh cuộn lên xuống.

<div id="divAdRight" style="DISPLAY: none; POSITION: absolute; TOP: 0px">   

<a href="http://vietnetwork.vn" target="_blank"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-Q65g9cqPJjM/U1XeOGm8ImI/AAAAAAAASTk/1VF7H4HAXkU/s1600/banner-doc-web.jpg" width="170" />[/url]

</div>   

<div id="divAdLeft" style="DISPLAY: none; POSITION: absolute; TOP: 0px">   

<a href="http://vietnetwork.vn" target="_blank"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-Q65g9cqPJjM/U1XeOGm8ImI/AAAAAAAASTk/1VF7H4HAXkU/s1600/banner-doc-web.jpg" width="170" />[/url] 

</div>

 

<script>   

    function FloatTopDiv()   

    {   

        startLX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)-LeftBannerW-LeftAdjust , startLY = TopAdjust+80;   

        startRX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)+MainContentW+RightAdjust , startRY = TopAdjust+80;   

        var d = document;   

        function ml(id)   

        {   

            var el=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];

            el.sP=function(x,y){this.style.left=x + 'px';this.style.top=y + 'px';};   

            el.x = startRX;   

            el.y = startRY;   

            return el;   

        }   

        function m2(id)   

        {   

            var e2=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];   

            e2.sP=function(x,y){this.style.left=x + 'px';this.style.top=y + 'px';};   

            e2.x = startLX;   

            e2.y = startLY;   

            return e2;   

        }   

        window.stayTopLeft=function()   

        {   

            if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)   

                var pY =  document.documentElement.scrollTop;   

            else if (document.body)   

                var pY =  document.body.scrollTop;   

             if (document.body.scrollTop > 30){startLY = 3;startRY = 3;} else  {startLY = TopAdjust;startRY = TopAdjust;};   

            ftlObj.y += (pY+startRY-ftlObj.y)/16;   

            ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);   

            ftlObj2.y += (pY+startLY-ftlObj2.y)/16;   

            ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);   

            setTimeout("stayTopLeft()", 1);   

        }   

        ftlObj = ml("divAdRight");   

        //stayTopLeft();   

        ftlObj2 = m2("divAdLeft");   

        stayTopLeft();   

    }   

    function ShowAdDiv()   

    {   

        var objAdDivRight = document.getElementById("divAdRight");   

        var objAdDivLeft = document.getElementById("divAdLeft");     

        if (document.body.clientWidth < 1000)   

        {   

            objAdDivRight.style.display = "none";   

            objAdDivLeft.style.display = "none";   

        }   

        else   

        {   

            objAdDivRight.style.display = "block";   

            objAdDivLeft.style.display = "block";   

            FloatTopDiv();   

        }   

    }

</script>   

<script>   

document.write("<script type='text/javascript' language='javascript'>MainContentW = 1000;LeftBannerW = 125;RightBannerW = 125;LeftAdjust = 5;RightAdjust = 5;TopAdjust = 10;ShowAdDiv();window.onresize=ShowAdDiv;;<\/script>");   </script>

width="170" : chiều rộng của banner. Có 2 giá trị được đánh dấu màu cam
MainContentW = 1000 : chiều rộng trang web. Có 2 giá trị được đánh dấu cùng màu tím,
LeftAdjust = 5 : khoảng cách từ mép trái trang web đến banner
RightAdjust = 5 : khoảng cách từ mép phải trang web đến banner
TopAdjust = 10 : khoảng cách từ mép trên trang web đến banner
You May Like

Chúc các bạn thành công.
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
722 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 02, 2015, 11:06:05 AM
gửi bởi CCNACCNP
0 Trả lời
180 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 27, 2018, 02:39:10 PM
gửi bởi CCNACCNP
0 Trả lời
388 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 27, 2018, 02:48:05 PM
gửi bởi CCNACCNP
1 Trả lời
2701 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 23, 2019, 12:31:58 PM
gửi bởi NetworkEngineer
0 Trả lời
1319 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 27, 2018, 03:19:55 PM
gửi bởi CCNACCNP