CỘNG ĐỒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

Chia sẻ code quảng cáo đứng và trượt dọc 2 bên trang Web php

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi CCNACCNP

  • Hero Member
  • *****
    • Bài viết: 3335
    • Số Lần: +73/-0
Đối với Blogspot
- Bạn chỉ cần dán code vào 1 tiện ích HTML/Javascript/
Đối với Website
- Bạn thêm code vào nằm trong thẻ <body> ... </body> là được
1. Code quản cáo đứng dọc cố định 2 bên trang Website.

<div id="left_ads_float">

        <a href="You are not allowed to view links. Register or Login" target="_blank"><img border="0" src="You are not allowed to view links. Register or Login" width="170" />[/url]

    </div>

    <div id="right_ads_float">

       <a href="You are not allowed to view links. Register or Login" target="_blank"><img border="0" src="You are not allowed to view links. Register or Login" width="170" />[/url]

    </div>

<style>

#left_ads_float

{

    bottom:20px;

    left: 10px;

    position:fixed; }

#right_ads_float

{

    bottom:20px;

    right: 10px;

    position:fixed;

}

</style>

<script>

var vtlai_remove_fads=false;

function vtlai_check_adswidth()

    {

        if(vtlai_remove_fads)

        {

            document.getElementById('left_ads_float').style.display='none';

            document.getElementById('right_ads_float').style.display='none';

            return;

        }else if(document.cookie.indexOf('vtlai_remove_float_ads')!=-1)

        {

            vtlai_remove_fads=true;

            vtlai_check_adswidth();

            return;

        }

        else

        {

            var lwidth=parseInt(document.body.clientWidth);

            if(lwidth<1110)

            {

                document.getElementById('left_ads_float').style.display='none';

                document.getElementById('right_ads_float').style.display='none';

            }

            else

            {

                document.getElementById('left_ads_float').style.display='block';

                document.getElementById('right_ads_float').style.display='block';

            }

            setTimeout('vtlai_check_adswidth()',10);

        }

    }

</script>
2. Code quản cáo trượt dọc khi kéo thanh cuộn lên xuống.

<div id="divAdRight" style="DISPLAY: none; POSITION: absolute; TOP: 0px">   

<a href="You are not allowed to view links. Register or Login" target="_blank"><img border="0" src="You are not allowed to view links. Register or Login" width="170" />[/url]

</div>   

<div id="divAdLeft" style="DISPLAY: none; POSITION: absolute; TOP: 0px">   

<a href="You are not allowed to view links. Register or Login" target="_blank"><img border="0" src="You are not allowed to view links. Register or Login" width="170" />[/url] 

</div>

 

<script>   

    function FloatTopDiv()   

    {   

        startLX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)-LeftBannerW-LeftAdjust , startLY = TopAdjust+80;   

        startRX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)+MainContentW+RightAdjust , startRY = TopAdjust+80;   

        var d = document;   

        function ml(id)   

        {   

            var el=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];

            el.sP=function(x,y){this.style.left=x + 'px';this.style.top=y + 'px';};   

            el.x = startRX;   

            el.y = startRY;   

            return el;   

        }   

        function m2(id)   

        {   

            var e2=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];   

            e2.sP=function(x,y){this.style.left=x + 'px';this.style.top=y + 'px';};   

            e2.x = startLX;   

            e2.y = startLY;   

            return e2;   

        }   

        window.stayTopLeft=function()   

        {   

            if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)   

                var pY =  document.documentElement.scrollTop;   

            else if (document.body)   

                var pY =  document.body.scrollTop;   

             if (document.body.scrollTop > 30){startLY = 3;startRY = 3;} else  {startLY = TopAdjust;startRY = TopAdjust;};   

            ftlObj.y += (pY+startRY-ftlObj.y)/16;   

            ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);   

            ftlObj2.y += (pY+startLY-ftlObj2.y)/16;   

            ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);   

            setTimeout("stayTopLeft()", 1);   

        }   

        ftlObj = ml("divAdRight");   

        //stayTopLeft();   

        ftlObj2 = m2("divAdLeft");   

        stayTopLeft();   

    }   

    function ShowAdDiv()   

    {   

        var objAdDivRight = document.getElementById("divAdRight");   

        var objAdDivLeft = document.getElementById("divAdLeft");     

        if (document.body.clientWidth < 1000)   

        {   

            objAdDivRight.style.display = "none";   

            objAdDivLeft.style.display = "none";   

        }   

        else   

        {   

            objAdDivRight.style.display = "block";   

            objAdDivLeft.style.display = "block";   

            FloatTopDiv();   

        }   

    }

</script>   

<script>   

document.write("<script type='text/javascript' language='javascript'>MainContentW = 1000;LeftBannerW = 125;RightBannerW = 125;LeftAdjust = 5;RightAdjust = 5;TopAdjust = 10;ShowAdDiv();window.onresize=ShowAdDiv;;<\/script>");   </script>

width="170" : chiều rộng của banner. Có 2 giá trị được đánh dấu màu cam
MainContentW = 1000 : chiều rộng trang web. Có 2 giá trị được đánh dấu cùng màu tím,
LeftAdjust = 5 : khoảng cách từ mép trái trang web đến banner
RightAdjust = 5 : khoảng cách từ mép phải trang web đến banner
TopAdjust = 10 : khoảng cách từ mép trên trang web đến banner
You May Like

Chúc các bạn thành công.