Cách sửa lỗi quyền đối với tệp và thư mục trong WordPress

Tác giả NetworkEngineer, Tháng mười một 01, 2020, 05:35:41 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cách sửa lỗi quyền đối với tệp và thư mục trong WordPress


WordPress cần các quyền đối với tệp và thư mục cụ thể để hoạt động bình thường. Hầu hết các công ty lưu trữ WordPress đã thiết lập chúng nhưng các quyền này có thể thay đổi vô tình hoặc do cấu hình sai.

Bạn có thể đặt các quyền này theo cách thủ công bằng cách sử dụng ứng dụng khách FTP. Chỉ cần chọn tất cả các tệp và thư mục WordPress, sau đó áp dụng các quyền cho các thư mục và tệp một cách đệ quy.


Bạn sẽ cần đặt tất cả quyền thư mục thành 755 và tất cả quyền tệp thành 655. Để biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết của chúng tôi về cách sửa lỗi quyền tệp và thư mục trong WordPress.