Cách cài đặt và sử dụng PHP Composer trên Debian 11

Tác giả NetworkEngineer, Tháng mười hai 15, 2021, 09:30:44 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cách cài đặt và sử dụng PHP Composer trên Debian 11


PHP Composer là một trình quản lý phụ thuộc cho PHP. Trình quản lý phụ thuộc hỗ trợ phát triển ứng dụng và quá trình gọi các thư viện và frameworks. Composer là một trình quản lý phụ thuộc cho PHP với hỗ trợ cho các phụ thuộc vào thư viện và frameworks. Nó giúp bạn quản lý các phần phụ thuộc của dự án, cho dù chúng đến từ Packagist, Github hay bất kỳ nơi nào khác.

PHP Composer là một công cụ tiết kiệm thời gian thực sự, đặc biệt khi bạn cần sử dụng nhiều thư viện khác nhau không tương thích với nhau. Việc tải xuống và cài đặt các gói này theo cách thủ công có thể mất hàng giờ, tùy thuộc vào quy mô của dự án. Composer sẽ quản lý tất cả các phần phụ thuộc cho ứng dụng hoặc thư viện của bạn và tải chúng xuống một lần cho phép bạn nhanh chóng quay lại lập trình thay vì dành thời gian biên dịch mã và quản lý các thư viện bên ngoài.

Khi chúng ta sử dụng trình soạn thảo PHP, chúng ta xác định các phụ thuộc của dự án của mình trong một tập tin văn bản duy nhất có tên là "composer.json". Tập tin này chứa tên và số phiên bản (và có thể là URL) của các thư viện bên ngoài mà mình muốn sử dụng. Sau đó, Composer sử dụng tập tin này để tải xuống và cài đặt tất cả các phụ thuộc thư viện bên ngoài vào thư mục dự án của mình và tạo một cây phụ thuộc dựa trên các chi tiết này.

Điều này có nghĩa là nếu bạn thêm thư viện mới vào dự án của mình, bạn nên cập nhật tập tin composer.json với số phiên bản của chúng và nó sẽ tải chúng xuống cho bạn. Nó cũng cho phép bạn theo dõi các phiên bản được sử dụng trong môi trường sản xuất, dàn dựng hoặc phát triển một cách dễ dàng bằng cách xác định môi trường đó dành cho biến môi trường nào mà bạn đã đặt một lần khi khởi động ứng dụng của mình, khi bắt đầu khởi động, rồi quên về nó sau đó vì nó sẽ luôn được thay đổi khi cần thay đổi bất kỳ thứ gì khác trong codebase của bạn một cách tự động.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và sử dụng PHP Composer trên máy chủ Debian 11. Các bước sau sẽ hướng dẫn bạn tải xuống và cài đặt gói vào máy chủ Debian 11. Sau khi hoàn tất, sẽ đến lúc tạo một dự án đơn giản và hướng dẫn bạn cách sử dụng Composer để tải xuống và cài đặt một số gói cho dự án của bạn.

1. Điều kiện tiên quyết

  • Máy chủ chạy Debian 11.
  • Người dùng không phải root nhưng có đặc quyền sudo được khuyến nghị.
  • PHP Composer yêu cầu PHP 5.3.2 trở lên. Nó hoạt động tốt nhất với PHP 7.0 trở lên, nhưng bạn có thể không sử dụng PHP 5.6 hoặc 7.1. Đảm bảo rằng PHP 5.3.2+ được cài đặt trên máy chủ.

2. Cập nhật hệ thống

Hệ thống Linux được cập nhật liên tục mỗi ngày với các bản sửa lỗi bảo mật mới, các bản vá sửa lỗi Kernel và cải tiến hiệu suất. Một số bản cập nhật chỉ đơn giản là thay đổi số phiên bản (chẳng hạn như từ 3.2.0-4 thành 3.2.0-5), trong khi những bản cập nhật khác có thể cung cấp các bản sửa lỗi hoặc cải tiến bảo mật. Cách tốt nhất là luôn cập nhật hệ thống của bạn để tận dụng các tính năng mới nhất, duy trì sự ổn định và giữ cho máy tính của bạn an toàn trước các lỗ hổng có thể bị kẻ tấn công lợi dụng.

Chạy lệnh sau để cập nhật hệ thống.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
Khi quá trình nâng cấp hoàn tất, hãy chạy lệnh sau để cài đặt các phần phụ thuộc cần thiết.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt-get install curl unzip git php-cli php-zip php-mbstring -y
Sau khi hệ thống được cập nhật đầy đủ, hãy khởi động lại máy chủ. Chạy lệnh sau để khởi động lại hệ thống. Khi thực hiện các thay đổi đối với hệ thống, chẳng hạn như cấu hình phần cứng, nhân hoặc cập nhật gói, điều quan trọng là phải khởi động lại máy tính để cho phép các thay đổi có hiệu lực. Ví dụ, nếu bạn vừa cập nhật Kernel, khởi động lại hệ thống sẽ tải Kernel mới sau khi cài đặt.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo reboot -r now
Sau khi khởi động lại hoàn tất, hãy đăng nhập lại bằng chính người dùng không phải root và tiếp tục bước tiếp theo.

3. Cài đặt PHP Composer

Bây giờ hệ thống của bạn đã được cập nhật và tất cả các phụ thuộc cần thiết đã được cài đặt, đã đến lúc tải xuống và cài đặt phiên bản PHP Composer mới nhất.

Nhà phát triển PHP Composer cung cấp một tập lệnh cài đặt được viết bằng PHP, để làm cho quá trình cài đặt trở nên dễ dàng. Chúng ta sẽ tải xuống tập lệnh, kiểm tra chữ ký của nó để đảm bảo rằng nó không bị hỏng và chạy trình cài đặt.

Trước tiên, hãy tải xuống phiên bản mới nhất của tập lệnh cài đặt PHP Composer từ trang web của PHP Composer bằng cách sử dụng lệnh curl.

Mã nguồn [Chọn]
$ curl -o composer-setup.php https://getcomposer.org/installer
Bây giờ, hãy chạy lệnh dưới đây để kiểm tra chữ ký của tập lệnh PHP. Bước này là để đảm bảo rằng trình cài đặt không bị giả mạo (tức là bị hỏng hoặc bị sửa đổi) trong quá trình tải xuống.

Mã nguồn [Chọn]
$ HASH=906a84df04cea2aa72f40b5f787e49f22d4c2f19492ac310e8cba5b96ac8b64115ac402c8cd292b8a03482574915d1a8
Mã nguồn [Chọn]
$ php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '$HASH') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
Đầu ra sẽ giống như hình dưới đây. Đầu ra này xác minh rằng trình cài đặt không bị hỏng. HASH có thể thay đổi trong tương lai, bạn có thể tìm thấy mã băm mới nhất trên trang này Register / Login

Nếu tập tin đã bị giả mạo, lệnh sẽ thoát khỏi việc in Trình cài đặt bị hỏng và hủy liên kết. Trong trường hợp đó, bạn sẽ cần tải xuống trình cài đặt và xác minh lại hàm băm cho đến khi bạn nhận được thông báo đã xác minh trình cài đặt.


Tóm lại, có hai cách để cài đặt Composer trên hệ thống Debian 11 của bạn: cục bộ hoặc toàn cục.

Cài đặt Composer trên toàn cục cho phép bạn sử dụng lệnh composer từ bất kỳ thư mục nào. Bạn có thể dễ dàng cập nhật các phần phụ thuộc của mình từ bất kỳ thư mục dự án nào từ cùng một cửa sổ dòng lệnh Terminal với Composer mà không cần phải di chuyển qua lại giữa các thư mục. Để cài đặt Composer trên toàn cục, hãy chạy lệnh sau.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
Lệnh này sẽ cài đặt Composer dưới dạng một lệnh toàn hệ thống có tên là composer trong thư mục /usr/local/bin và cung cấp nó cho tất cả người dùng.

Bạn sẽ thấy kết quả sau.


Để kiểm tra xem PHP Composer đã được cài đặt đúng chưa, hãy chạy lệnh sau để gọi tập tin thực thi PHP Composer.

Mã nguồn [Chọn]
$ composer
Đầu ra sẽ như thế này.


Cài đặt cục bộ là để cài đặt Composer trong thư mục /home của bạn hoặc ở một nơi nào khác bên trong thư mục mà bạn chỉ định vì bạn sẽ không cần truy cập vào lệnh composer từ bên ngoài thư mục đó trừ khi sử dụng liên kết tượng trưng.

Để cài đặt Composer cục bộ, hãy chạy lệnh sau. Thay thế đường dẫn đến thư mục trong lệnh dưới đây bằng thư mục bạn muốn cài đặt Compose.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo php composer-setup.php --install-dir=path/to/directory --filename=composer
4. Kiểm tra quá trình cài đặt PHP Composer

Bây giờ bạn đã cài đặt thành công Composer trên hệ thống Debian 11 của mình, đã đến lúc kiểm tra cài đặt. Để làm như vậy, chúng ta sẽ tạo một dự án đơn giản và tải xuống một số gói cho dự án của bạn bằng PHP Composer.

Đầu tiên, tạo một thư mục để chứa các tập tin dự án và chuyển vào đó bằng cách chạy lệnh sau.

Mã nguồn [Chọn]
$ cd && mkdir example_composer_project && cd example_composer_project
Khi bạn đã ở bên trong thư mục dự án, hãy chạy lệnh sau để khởi tạo tập tin composer.json cho dự án của bạn.

Trong ví dụ này, mình sẽ cài đặt gói nesbot/carbon cho dự án của mình.

Mã nguồn [Chọn]
$ composer require nesbot/carbon
Bạn sẽ thấy kết quả sau.


Như bạn có thể thấy trong đầu ra, PHP Composer tạo một tập tin composer.json mới cho dự án của bạn. Tập tin này được tạo với yêu cầu tối thiểu của gói nesbot/carbon để được cài đặt trong dự án của bạn.

PHP Composer cũng cài đặt phiên bản ổn định mới nhất của gói nesbot/carbon và các phụ thuộc của nó vào thư mục dự án của bạn.

Bạn có thể sử dụng lệnh ls để liệt kê tất cả các tập tin trong thư mục dự án của mình.

Mã nguồn [Chọn]
$ ls
Bạn sẽ thấy kết quả sau.


Như bạn có thể thấy trong đầu ra, trong thư mục dự án của bạn, một tập tin composer.json mới đã được tạo để cho phép PHP Composer theo dõi số phiên bản cho tất cả các gói bạn có trong dự án của mình.

Nó cũng chứa một tập tin composer.lock mới, được sử dụng để khóa số phiên bản của tất cả các gói. Và một thư mục nhà cung cấp mới nơi Composer lưu trữ tất cả các phụ thuộc cho dự án của bạn.

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách cài đặt PHP Composer trên Debian 11. Bây giờ bạn biết rằng bạn có thể sử dụng nó để cài đặt cục bộ hoặc cài đặt toàn cục nếu bạn muốn truy cập lệnh composer từ bất kỳ đâu trên hệ thống của mình. Và bạn đã học cách sử dụng Composer cho dự án của mình bằng cách cài đặt các phụ thuộc mới bằng PHP Composer.

Similar topics (5)