Cách cài đặt PHP5 và PHP7 trên Ubuntu 18.04 LTS

Tác giả NetworkEngineer, Tháng mười một 13, 2021, 03:05:25 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cách cài đặt PHP5 và PHP7 trên Ubuntu 18.04 LTS


PHP là từ viết tắt của Hypertext Processor. Nó là một ngôn ngữ kịch bản mã nguồn mở, có mục đích chung, được sử dụng rộng rãi trong phát triển web do khả năng được nhúng vào HTML. Một ngôn ngữ kịch bản được sử dụng để viết các chương trình viết sẵn sau này được sử dụng để tự động hóa các tác vụ. Tập lệnh PHP thường được sử dụng trên Linux, Unix, Windows, Mac OS và các hệ điều hành khác. Khi bạn sử dụng PHP trong phát triển web, bạn có thể tự do chọn máy chủ web của mình và hệ điều hành cơ bản.

Bài viết này mô tả quy trình từng bước để cài đặt phiên bản PHP 5.6 và 7.2 trên Ubuntu của bạn. Sau khi cài đặt hai phiên bản, mình cũng sẽ giải thích cách bạn có thể vô hiệu hóa một phiên bản này và cho phép một phiên bản khác được hệ thống coi là phiên bản mặc định.

Mình đã chạy các lệnh và thủ tục được đề cập trong bài viết này trên hệ thống Ubuntu 18.06 LTS.

Trong bài viết này, mình đang sử dụng dòng lệnh Ubuntu, Terminal, để cài đặt và cấu hình PHP. Bạn có thể mở ứng dụng Terminal thông qua Dash hệ thống hoặc phím tắt Ctrl + Alt + t.

Trang web PHP chính thức, Register / Login, duy trì danh sách tất cả các bản phát hành PHP cho đến ngày hôm nay trên liên kết sau: Register / Login

Từ danh sách này, bạn có thể chọn bất kỳ phiên bản nào bạn muốn cài đặt trên hệ thống của mình. Danh sách bao gồm các gói tar.gz có thể tải xuống nhưng trong bài viết này, mình sẽ mô tả việc cài đặt PHP thông qua kho lưu trữ Ondrej PPA.

1. Cài đặt phiên bản PHP 5.6

Để cài đặt phiên bản PHP 5.6, trước tiên, hãy mở Ubuntu Terminal của bạn và nhập lệnh sau để thêm kho lưu trữ Ondrej PHP vào Ubuntu của bạn.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
Kho lưu trữ này chứa tất cả các phiên bản PHP đã phát hành cho đến nay.


Khi kho lưu trữ Ondrej được thêm vào, bạn cần cập nhật chỉ mục kho lưu trữ của hệ thống bằng chỉ mục đó trên Internet. Bằng cách này, bạn có thể cài đặt phiên bản phần mềm mới nhất hiện có trên hệ thống của mình. Nhập lệnh sau để làm như vậy:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt-get update

Bây giờ là lúc để cài đặt PHP 5.6 vào hệ thống của bạn. Nhập lệnh sau dưới dạng sudo vì chỉ người được ủy quyền mới có thể cài đặt / gỡ cài đặt và cấu hình phần mềm trên Ubuntu:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt-get install -y php5.6

Sau đó, phần mềm sẽ được cài đặt trên hệ thống của bạn.

Để kiểm tra số phiên bản PHP đã cài đặt của bạn, hãy chạy lệnh sau:

Mã nguồn [Chọn]
$ php -v
Hoặc

Mã nguồn [Chọn]
$ php --version
Lệnh này cũng sẽ xác minh rằng PHP hiện đã thực sự được cài đặt trên hệ thống của bạn.


Kết quả từ hệ thống của mình cho thấy rằng PHP 5.6.38 đã được cài đặt trên hệ thống của mình.

2. Cài đặt phiên bản PHP 7.2

Để cài đặt phiên bản PHP 7.2, trước tiên, hãy mở Ubuntu Terminal của bạn và nhập lệnh sau để thêm kho lưu trữ Ondrej PHP vào Ubuntu của bạn.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
Kho lưu trữ này chứa tất cả các phiên bản PHP đã phát hành cho đến nay.

Khi kho lưu trữ Ondrej được thêm vào, bạn cần cập nhật kho lưu trữ của hệ thống với kho lưu trữ đó trên internet. Bằng cách này, bạn có thể cài đặt phiên bản phần mềm mới nhất hiện có trên hệ thống của mình. Nhập lệnh sau để làm như vậy:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt-get update
Bây giờ là lúc để cài đặt PHP 7.2 vào hệ thống của bạn. Nhập lệnh sau dưới dạng sudo vì chỉ người được ủy quyền mới có thể cài đặt / gỡ cài đặt và cấu hình phần mềm trên Ubuntu:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo apt-get install -y php7.2
Sau đó, phần mềm sẽ được cài đặt trên hệ thống của bạn.

Để kiểm tra số phiên bản PHP đã cài đặt của bạn, hãy chạy lệnh sau:

Mã nguồn [Chọn]
$ php -v
Hoặc

Mã nguồn [Chọn]
$ php --version
Lệnh này cũng sẽ xác minh rằng PHP hiện đã thực sự được cài đặt trên hệ thống của bạn.


Kết quả từ hệ thống của tôi cho thấy rằng PHP 7.2.13 đã được cài đặt trên hệ thống của tôi.

3. Chuyển đổi giữa các phiên bản PHP đã cài đặt

Nếu bạn đã cài đặt hai hoặc nhiều phiên bản PHP trên hệ thống của mình, bạn có thể cấu hình hệ thống của mình để sử dụng một trong số chúng làm phiên bản PHP mặc định. Đối với điều này, điều quan trọng đầu tiên là phải tìm hiểu phiên bản nào hiện được bật làm mặc định trên hệ thống Ubuntu của bạn.

3.1. Kiểm tra phiên bản nào được kích hoạt

Mình sẽ mô tả hai cách để kiểm tra phiên bản PHP nào được kích hoạt trên hệ thống của bạn, một là thông qua Apache2 và một là thông qua CLI.

Thông qua Apache2

Di chuyển từ thư mục hiện tại vào thư mục /etc/apache2 như sau:

Mã nguồn [Chọn]
$ cd /etc/apache2
Trong thư mục apache2, hãy chạy lệnh sau để liệt kê tất cả các chế độ PHP có sẵn trên hệ thống của bạn và biết chế độ nào trong số chúng hiện đang được bật:

Mã nguồn [Chọn]
$ ls -l mods-*/*php*

Trong đầu ra, bạn có thể thấy rằng phiên bản PHP hiện đang được kích hoạt được tô sáng. Trong trường hợp của mình, đó là PHP 5.6.

Thông qua CLI

Cũng rất đơn giản để kiểm tra phiên bản PHP hiện đang được kích hoạt thông qua CLI. Chạy lệnh sau được sử dụng để cập nhật giải pháp thay thế mặc định cho một phần mềm trên Ubuntu và do đó liệt kê tất cả các lựa chọn thay thế có sẵn.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo update-alternatives --config php

Trong đầu ra của lệnh trên, phiên bản PHP hiện đang được kích hoạt được biểu thị bằng ký hiệu *. Bạn có thể thấy rằng trong trường hợp của mình, đó là PHP 5.6.

3.2. Chuyển từ PHP 5.6 sang PHP 7.2

Mình sẽ mô tả hai cách để chuyển từ PHP 5.6 sang PHP 7.2; một là thông qua Apache2 và một là thông qua CLI.

Thông qua Apache2

Đầu tiên, vô hiệu hóa phiên bản PHP hiện đang được kích hoạt thông qua lệnh sau:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo a2dismod php5.6

Và sau đó, kích hoạt phiên bản PHP khác thông qua lệnh sau:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo a2enmod php7.2

Bây giờ khi bạn khởi động lại dịch vụ apache2 thông qua lệnh sau, PHP 7.2 sẽ được kích hoạt trên hệ thống của bạn.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo service apache2 restart

Thông qua CLI

Sử dụng lệnh sau để cập nhật hệ thống của bạn để bây giờ sử dụng PHP 7.2 làm phiên bản PHP mặc định.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php7.2

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng lệnh sau để đạt được mục đích tương tự:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo update-alternatives --config php

Lệnh liệt kê tất cả các phiên bản PHP có sẵn được cài đặt trên hệ thống của bạn. Nhập số lựa chọn của phiên bản bạn muốn bật trên hệ thống của mình và nhấn Enter. Ví dụ: nếu mình nhập 2, PHP 5.6 sẽ được bật trên hệ thống của tôi.

3.3. Chuyển từ PHP 7.2 sang PHP 5.6

Mình sẽ mô tả hai cách để chuyển từ PHP 7.2 sang PHP 5.6, một là thông qua Apache2 và một là thông qua CLI.

Thông qua Apache2

Đầu tiên, vô hiệu hóa phiên bản PHP hiện đang được kích hoạt thông qua lệnh sau:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo a2dismod php7.2
Và sau đó, kích hoạt phiên bản PHP khác thông qua lệnh sau:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo a2enmod php5.6
Bây giờ khi bạn khởi động lại dịch vụ apache2 thông qua lệnh sau, PHP 5.6 sẽ được kích hoạt trên hệ thống của bạn.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo service apache2 restart
Thông qua CLI

Sử dụng lệnh sau để cập nhật hệ thống của bạn để bây giờ sử dụng PHP 5.6 làm phiên bản PHP mặc định.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php5.6
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng lệnh sau để đạt được mục đích tương tự:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo update-alternatives --config php
Lệnh liệt kê tất cả các phiên bản PHP có sẵn được cài đặt trên hệ thống của bạn. Nhập số lựa chọn của phiên bản bạn muốn bật trên hệ thống của mình và nhấn Enter để phiên bản mới sẽ được bật.

Bài viết này đã hướng dẫn bạn cách cài đặt phiên bản PHP mong muốn trên Ubuntu 18.04. Nếu bạn đã cài đặt nhiều phiên bản PHP trên hệ thống của mình, bài viết cũng giúp bạn kiểm tra phiên bản nào hiện đang được kích hoạt và cũng như cách chuyển từ phiên bản này sang phiên bản khác.

Similar topics (5)