Cách cài đặt Drupal trên Ubuntu 20.04

Tác giả NetworkEngineer, Tháng một 13, 2022, 09:21:01 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cách cài đặt Drupal trên Ubuntu 20.04


Drupal là một công cụ quản lý nội dung phổ biến và mã nguồn mở, là nền tảng của nhiều trang web trên internet. Nó đi kèm với rất nhiều mô-đun cho phép tạo bất kỳ và mọi loại trang web.

Trong bài đăng này, mình sẽ giải thích cách cài đặt công cụ quản lý nội dung Drupal trên hệ điều hành Ubuntu.

Lưu ý: Các bước được đề cập ở đây đã được thử nghiệm trên Ubuntu 20.04 LTS.

Bước 1: Cài đặt LAMP Stack

Đối với Drupal, nền tảng được sử dụng phổ biến nhất là LAMP stack. Do đó, trước tiên bạn sẽ phải cài đặt LAMP Stack trên máy Ubuntu của mình. Để cài đặt LAMP Stack trên Ubuntu, hãy làm theo hướng dẫn này.

Bước 2: Cấu hình Cơ sở dữ liệu và Người dùng cho Drupal

Drupal sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu đang được xử lý trên trang web của bạn. Ở đây, mình sẽ sử dụng MariaDB, là một nhánh của MySQL làm công cụ cơ sở dữ liệu của mình.

Để cấu hình cơ sở dữ liệu và người dùng cho Drupal, hãy đăng nhập vào MariaDB shell:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo mysql -u root -p
Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu người dùng root MariaDB. Cung cấp mật khẩu bạn đã đặt trong quá trình cài đặt MariaDB.

Sau khi xác thực, bạn sẽ thấy lời nhắc đăng nhập của MariaDB.

Bây giờ tạo một cơ sở dữ liệu cho Drupal có tên là drupal_db:

Mã nguồn [Chọn]
$ CREATE DATABASE drupal_db;
Sau đó, tạo một người dùng cho Drupal có tên là drupal_user bằng lệnh dưới đây:

Mã nguồn [Chọn]
$ CREATE USER 'drupal_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'abc123;
Bây giờ cấp đặc quyền cho người dùng này:

Mã nguồn [Chọn]
$ GRANT ALL ON drupal_db.* TO 'drupal_user'@'localhost';
Bây giờ áp dụng các thay đổi:

Mã nguồn [Chọn]
$ FLUSH PRIVILEGES;
Sau đó thoát khỏi trình Shell MariaDB:

Mã nguồn [Chọn]
$ EXIT;
Bước 3: Tải xuống Drupal

Bây giờ hãy truy cập trang Tải xuống của trang web Drupal và tải xuống gói tar.gz của Drupal. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng lệnh bên dưới để tải xuống phiên bản Drupal mới nhất (kể từ tháng 8 năm 2021): Register / Login

Mã nguồn [Chọn]
$ wget https://www.drupal.org/download-latest/tar.gz
Giải nén tập tin tar.gz vào thư mục webroot của hệ thống của bạn bằng lệnh dưới đây:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo tar -xvf drupal.tar.gz -C /var/www/html
Thư mục được giải nén sẽ giống như drupal-9.2.4 (Drupal-version-number). Để làm cho mọi thứ đơn giản hơn, hãy đổi tên thư mục đã giải nén drupal-9.2.4 thành chỉ drupal:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo mv /var/www/html/drupal-9.2.4/ /var/www/html/drupal
Bây giờ thay đổi quyền sở hữu các tập tin cài đặt Drupal thành người dùng máy chủ web của bạn là www-data. Sử dụng lệnh dưới đây để làm như vậy:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/drupal
Ngoài ra, hãy thay đổi các quyền bằng cách sử dụng lệnh dưới đây:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo chmod -R 775 /var/www/html/Drupal
Bước 4: Tạo tập tin Virtual Host của Apache

Bây giờ tạo tập tin máy chủ ảo của Apache cho Drupal. Sử dụng lệnh dưới đây để tạo tập tin máy chủ ảo Apache drupal.conf:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/drupal.conf
Bây giờ thêm các dòng dưới đây vào tập tin. Thay thế 192.168.72.200 bằng địa chỉ IP hoặc tên miền máy chủ của bạn:

Mã nguồn [Chọn]
<VirtualHost *:80>
  ServerName 192.168.72.200
  DocumentRoot /var/www/html/drupal/
  <Directory /var/www/html/drupal/>
    AllowOverride All
  </Directory>
</VirtualHost>

Sau đó lưu tập tin drupal.conf và đóng trình chỉnh sửa.

Bây giờ sử dụng lệnh dưới đây để khởi động lại dịch vụ Apache:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo service apache2 restart
Bước 5: Thực hiện điều chỉnh hệ thống tập tin

Mình sẽ cần thực hiện một số điều chỉnh nhỏ đối với hệ thống tập tin của mình để hoàn tất quy trình một cách chính xác.

Dưới thư mục gốc của Drupal, có một thư mục con được đặt tên là mặc định. Tạo thư mục tập tin trong thư mục mặc định bằng cách sử dụng lệnh dưới đây:

Mã nguồn [Chọn]
$ mkdir /var/www/html/sites/default/files
Trong thư mục /var/www/html/sites/default, có một tập tin default.settings.php. Sao chép tập tin này vào cùng một thư mục nhưng với tên settings.php.

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo cp /var/www/html/drupal/sites/default/default.settings.php /var/www/html/drupal/sites/default/settings.php
Bây giờ chỉ định quyền ghi cho chủ sở hữu nhóm bằng lệnh dưới đây:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo chmod 664 /var/www/html/drupal/sites/default/settings.php
Sau đó, thay đổi quyền sở hữu của /var/www/html/drupal/* thành webserver:

Mã nguồn [Chọn]
$ sudo chown -R :www-data /var/www/html/drupal/*
Bước 6: Khởi động trình hướng dẫn cài đặt

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trình hướng dẫn cài đặt. Mở trình duyệt web của bạn và điều hướng đến địa chỉ bên dưới:

Mã nguồn [Chọn]
http://server-ip
Sau khi mở liên kết trên, trình hướng dẫn cài đặt sau sẽ xuất hiện. Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn và nhấn Save and continue.


Sau đó chọn cấu hình cài đặt. Để đơn giản hóa mọi thứ, hãy chọn Standard và nhấn Save rồi continue.


Bây giờ trên trang Cấu hình cơ sở dữ liệu, hãy điền thông tin chi tiết về cơ sở dữ liệu của bạn và nhấn Savecontinue.


Bây giờ quá trình cài đặt Drupal sẽ được bắt đầu.


Sau đó trang cấu hình Trang web sẽ xuất hiện. Điền một số thông tin cơ bản về trang web của bạn, sau đó nhấn Savecontinue.


Bạn sẽ thấy trang chào mừng sau đây. Từ bây giờ, bạn có thể truy cập trang Drupal của mình bằng địa chỉ IP hoặc tên miền của nó.


Quá trình cài đặt Drupal đã hoàn tất. Bây giờ hoàn nguyên các quyền cho tập tin settings.php:

Mã nguồn [Chọn]
$ chmod 644 /var/www/html/sites/default/settings.php
Drupal là một trong 5 nền tảng CMS hàng đầu để tạo trang web và blog. Trong bài đăng này, mình đã đề cập đến việc cài đặt công cụ quản lý nội dung Drupal trên hệ điều hành Ubuntu. Giờ đây, bạn có thể xây dựng bất kỳ blog hoặc trang web nào bằng các mẫu Drupal khác nhau.

Similar topics (5)