Are You Sure You Want to Do This

Tác giả NetworkEngineer, Tháng mười 28, 2020, 02:46:38 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Are You Sure You Want to Do This


Người dùng có thể gặp lỗi này trong khu vực quản trị WordPress. Nguyên nhân phổ biến nhất của lỗi này là một plugin hoặc giao diện không sử dụng Nonce đúng cách.


Nonce là các khóa bảo mật đặc biệt có thể được thêm vào URL khi thực hiện hành động quản trị trong WordPress. Đôi khi một plugin hoặc giao diện có thể sử dụng nó không đúng cách có thể dẫn đến người dùng gặp lỗi này.