429 Too Many Requests Error

Tác giả NetworkEngineer, Tháng mười 28, 2020, 10:40:22 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

429 Too Many Requests Error


Lỗi 429 Too Many Requests là một biện pháp phòng ngừa để bảo vệ các máy chủ khỏi bị lạm dụng. Lỗi này được kích hoạt khi bot, tập lệnh hoặc người dùng thực hiện quá nhiều yêu cầu tới máy chủ.


Tuy nhiên, nếu nó không được cấu hình đúng, thì nó có thể chặn các công cụ tìm kiếm và các API khác truy cập vào trang web của bạn. Để khắc phục điều này, bạn sẽ cần phải tìm mã, plugin hoặc dịch vụ hoạt động sai gây ra lỗi.