502 Bad Gateway Nginx

Tác giả CCNACCNP, Tháng chín 21, 2015, 10:08:17 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Mã nguồn [Chọn]
502 Bad Gateway

Dạo gần đây có nhiều bạn thông báo hay bị lỗi 502 Bad Gateway khi sử dụng Nginx, mình đã tìm hiểu qua thông tin và có được một số giải pháp để xử lý vấn đề này như sau.
Mở file cấu hình Nginx:

Mã nguồn [Chọn]
nano /etc/nginx/nginx.conf

Thêm đoạn cấu hình sau vào trong block http { }

Mã nguồn [Chọn]
http {
    ...
    fastcgi_buffers         8 16k;
    fastcgi_buffer_size     32k;
    fastcgi_connect_timeout 300;
    fastcgi_send_timeout    300;
    fastcgi_read_timeout    300;

    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}


Nếu muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về các cấu hình trên, các bạn có về vào trang docs của Nginx với các thông số của module ngx_http_fastcgi_module rất cụ thể.

Khởi động lại nginx, php-fpm:
Mã nguồn [Chọn]
service nginx restart
service php-fpm restart


Nếu có kinh nghiệm nào xử lý lỗi 502 Bad Gateway, các bạn hãy chia sẻ thêm cho mọi người biết bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé.