Sao lưu dữ liệu và tải lên Google Drive

Tác giả NetworkEngineer, Tháng chín 30, 2020, 11:49:13 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Sao lưu dữ liệu và tải lên Google Drive


1. Giới thiệu.

Mình đang làm một vài dự án liên quan đến máy chủ Linux vì vậy mình muốn bảo đảm các dự liệu mới triển khai được sao lưu thường xuyên và nhanh chóng sau đó tải chúng lên Google Drive.

Mình xin chia sẻ các làm bằng cách sử dụng Gdrive.

2. Sao lưu dữ liệu và tải lên Google Drive từ Terminal hoặc Command Line.

2.1. Di chuyển vào thư mục /root và tải Gdrive về.

Mã nguồn [Chọn]
# cd ~ 
# wget httpss://docs.google.com/uc?id=0B3X9GlR6EmbnWksyTEtCM0VfaFE&export=download


2.2. Bạn sẽ thấy một tập tin có tên tương tụ như 0B3X9GlR6EmbnWksyTEtCM0VfaFE được tải về, hãy đổi tên nó thành gdrive.

Mã nguồn [Chọn]
# mv 0B3X9GlR6EmbnWksyTEtCM0VfaFE gdrive

2.3. Hãy gán quyền thực thi cho tập tin này.

Mã nguồn [Chọn]
# chmod +x gdrive

2.4. Chạy cài đặt tập tin này vào thư mục /usr.

Mã nguồn [Chọn]
# sduo install gdrive /usr/local/bin/gdrive

2.5. Bây giờ chúng ta cần gán quyền truy cập đến Google Drive để cho phép chương trình Gdrive kết nối đến tài khoản của bạn.

Mã nguồn [Chọn]
# gdrive list

2.6. Sao chép địa chỉ mà lệnh # gdrive list xuất ra sao đó dán nó lên trình duyệt, lúc này Google Drive sẽ kêu bạn chọn sử dụng tài khoản nào.


2.7. Nhấn Allow để cho phép Gdrive kết nối đến Google Drive.


2.8. Sao chép đoạn mã xác thực và dán vào cửa sổ dòng lệnh.2.9. Như vậy chúng ta đã cấu hình xong, bây giờ hãy thử upload dữ liệu lên thử nhé.

Mã nguồn [Chọn]
# gdrive upload /opt/vietnetwork.sql

2.10. Các bạn hãy truy cập vào Google Drive và kiểm tra xem đã thấy dữ liệu mà chúng ta vừa upload lên chưa nhé.