MySQL chiếm nhiều RAM

Tác giả NetworkEngineer, Tháng mười hai 31, 2020, 03:06:07 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 4 Khách đang xem chủ đề.

MySQL chiếm nhiều RAM


Nếu bạn đang sử MySQL chiếm nhiều RAM trên máy chủ có dung lượng RAM nhỏ thì hãy xem qua các tham số trong cấu hình của MySQL như sau đây.

Thông thường tập tin cấu hình của MySQL sẽ nằm trong /etc/my.cnf hoặc /etc/mysql/my.cnf

Mã nguồn [Chọn]
key_buffer = 16K
max_allowed_packet = 1M
thread_stack = 64K
table_cache = 4
sort_buffer = 64K
net_buffer_length = 2K

Similar topics (5)