MariaDB Can't init tc log

Tác giả NetworkEngineer, Tháng ba 31, 2021, 02:01:15 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

MariaDB Can't init tc log


Lỗi này xảy ra thường do đầy dung lượng lưu trữ đĩa, sau khi xoá bớt dữ liệu không quan trọng thì các bạn cũng xoá luôn tập tin trong đường dẫn rm -f /var/lib/mysql/tc.log

Sau đó các bạn thử khởi động lại MySQL và kiểm tra xem đã được chưa nhé.

Similar topics (3)