Cài đặt Database Server SQLite

Tác giả server360, Tháng mười một 23, 2018, 04:25:48 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cài đặt Database Server SQLite


SQLite được biết đến nhiều nhất về đặc điểm không cần cấu hình, nghĩa là không cần đến cài đặt hoặc quản trị phức tạp. Chương này trình bày cho bạn cách để cài đặt SQLite trên Windows, Linux và Mac OS X.
Cài đặt SQLite trên Windows:

  • Bạn truy cập SQLite download page, sau đó tìm và tải phần Precompiled Binaries for Windows.
  • Bạn sẽ cần tải các file là sqlite-shell-win32-*.zip và sqlite-dll-win32-*.zip.
  • Tạo một folder là C:\>sqlite, sau đó unzip hai file trên trong folder đó. Bạn sẽ có các file là sqlite3.def, sqlite3.dll và sqlite3.exe.
  • Thêm C:\>sqlite trong biến môi trường PATH và cuối cùng tới dòng nhắc lệnh và thông báo lệnh sqlite3. Lệnh này sẽ hiển thị kết quả như sau:
Mã nguồn [Chọn]
C:\>sqlite3
SQLite version 3.7.15.2 2013-01-09 11:53:05
Enter ".help" for instructions
Enter SQL statements terminated with a ";"
sqlite>

Cài đặt SQLite trên Linux:

Ngày nay, hầu hết các phiên bản của Linux OS đều đi kèm với SQLite. Vì thế bạn chỉ cần thông báo lệnh sau để kiểm tra xem SQLite đã được cài đặt trên máy hay chưa.

Mã nguồn [Chọn]
$sqlite3 SQLite version 3.7.15.2 2013-01-09 11:53:05 Enter ".help" for instructions Enter SQL statements terminated with a ";" sqlite>
Nếu bạn không thấy kết quả như trên, nghĩa là máy tính của bạn chưa được cài đặt SQLite. Vì thế, bạn theo các bước sau để cài đặt SQLite trên Linux:

Bạn truy cập SQLite download page, sau đó tìm và tải sqlite-autoconf-*.tar.gz ở phần Source Code.

Theo các bước sau:

Mã nguồn [Chọn]
$tar xvfz sqlite-autoconf-3071502.tar.gz
$cd sqlite-autoconf-3071502
$./configure --prefix=/usr/local
$make
$make install

Sau đó, giống như phần trên, bạn kiểm tra xem SQLite đã cài đặt thành công hay chưa.

Cài đặt SQLite trên Mac OS X

Mặc dù phiên bản mới nhất của Mac OS X thường đi kèm với SQLite đã được cài đặt sẵn, nhưng nếu máy tính của bạn chưa được cài đặt, thì bạn có thể theo các bước sau:

  • Bạn truy cập [SQLite download page](https://www.sqlite.org/download.html), sau đó tìm và tải **sqlite-autoconf-\*.tar.gz** ở phần **Source Code**.
  • Theo các bước sau:
Mã nguồn [Chọn]
$tar xvfz sqlite-autoconf-3071502.tar.gz $cd sqlite-autoconf-3071502 $./configure --prefix=/usr/local $make $make install
Để kiểm tra xem SQLite đã cài đặt thành công hay chưa, bạn thông báo lệnh sau:

Mã nguồn [Chọn]
$sqlite3
SQLite version 3.7.15.2 2013-01-09 11:53:05
Enter ".help" for instructions
Enter SQL statements terminated with a ";"
sqlite>

Nếu thành công, bạn sẽ có dòng nhắc lệnh sqlite>, từ đó bạn có thể bắt đầu làm việc.

Similar topics (5)

257

Trả lời: 0
Lượt xem: 1681

4609

Tác giả server360


Trả lời: 0
Lượt xem: 2005

47455

Tác giả server360


Trả lời: 0
Lượt xem: 1264