The login ‘Domain\user’ does not have CONNECT permission on the endpoint. State

Tác giả CCNACCNP, Tháng một 17, 2019, 01:41:22 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Mã nguồn [Chọn]
Database Mirroring login attempt by user 'Domain\user.' failed with error: 'Connection handshake failed. The login 'Domain\user' does not have CONNECT permission on the endpoint. State 84.'. [CLIENT: 10.0.0.0]

Trong khi thực hiện một số công việc trên môi trường thử nghiệm gần đây, tôi nhận ra rằng AlwaysOn Group  bị lỗi. (Trên một hệ thống sản xuất, tôi đã có một vài Cảnh báo được đặt để thông báo cho tôi về bất kỳ vấn đề nào). Bảng điều khiển trong trường hợp thử nghiệm của tôi cho thấy rằng bản sao thứ cấp không được đồng bộ hóa và từ việc nhấp vào các liên kết cảnh báo màu xanh, nó thực sự cho thấy rằng thứ cấp không được kết nối:

Tôi đã xác nhận rằng cả primary và secondary instances đều hoạt động, nhưng secondary Availability Replica và Databases không được kết nối với AlwaysOn Group:


Các sự kiện AlwaysOn Health Events phù hợp với Nhật ký máy chủ SQL. Tôi phát hiện ra rằng Windows Server Failover Cluster đã ngừng hoạt động (nhưng đã trực tuyến trở lại) và AlwaysOn Group bị lỗi. Nhưng thủ phạm khiến bản sao thứ cấp và cơ sở dữ liệu của tôi bị ngắt kết nối là vấn đề endpoint. Tôi đã tìm thấy trongSQL Server logs của mình nhật ký tài khoản dịch vụ đang chạy AlwaysOn vì một số lý do bị mất quyền truy cập vào điểm cuối:


Mã nguồn [Chọn]
Database Mirroring login attempt by user 'Domain\user.' failed with error: 'Connection handshake failed. The login 'Domain\user' does not have CONNECT permission on the endpoint. State 84.'. [CLIENT: 10.0.0.0]

Rất may, giải pháp cho vấn đề này khá đơn giản. Chạy lệnh sau trên cả primary và secondary instances cho tài khoản dịch vụ đang chạy AlwaysOn connect permission:

Mã nguồn [Chọn]
GRANT CONNECT ON ENDPOINT::hadr_endpoint TO [Domain\user]

GO


Điều này ngay lập tức khắc phục sự cố và bản sao thứ cấp và cơ sở dữ liệu đã được kết nối với AlwaysOn Group mà không có bất kỳ hành động nào.

Thật không may, nguyên nhân của các vấn đề trên SQL Server không phải lúc nào cũng rõ ràng, vì vậy đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải chủ động và thiết lập các cảnh báo và thông báo mạnh mẽ.