Remote Access Database Server MS SQL 2005 Express

Tác giả CCNACCNP, Tháng sáu 14, 2019, 01:57:21 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Remote Access Database Server MS SQL 2005 Express


Giới thiệu

Theo mặc định, SQL Server 2005 không cho phép kết nối từ xa nên bạn phải kích hoạt thủ công. Nếu bạn cố gắng kết nối với SQL Server từ xa mà không bật kết nối từ xa trước, bạn sẽ thấy một trong những thông báo lỗi này.

Lỗi Một lỗi đã xảy ra trong khi thiết lập kết nối với máy chủ. Khi kết nối với SQL Server 2005, lỗi này có thể do thực tế là trong cài đặt mặc định, SQL Server không cho phép kết nối từ xa.

SQL Server không cho phép kết nối từ xa

Mã nguồn [Chọn]
Login failed for user 'sa'. The user is not associated with a trusted SQL Server connection.

Đăng nhập lỗi với user 'sa'


Để giải quyết những vấn đề này, bạn có 2 nhiệm vụ chính. Một là cho phép cả SQL Server và chế độ xác thực Windows trên SQL Server và hai là cho phép kết nối từ xa và SQL Server Browser.

Từng bước một

    * Kiểm tra xem bạn đã cho phép cả chế độ SQL Server và Windows xác thực (Nếu bạn không sử dụng chế độ xác thực Windows). Chẳng hạn, người dùng 'sa.

          1. Đăng nhập vào SQL Server bằng SQL Server Management Studio Express trên SQL Server cục bộ với người dùng Xác thực Windows. Điều này sẽ sử dụng tài khoản Windows để xác thực với SQL Server.
            Đăng nhập bằng chế độ xác thực Windows trên cục bộ


          2. Trong Object Explorer, nhấp chuột phải vào tên của Instance và chọn Thuộc tính.
            Mở thuộc tính máy chủ SQL


          3. Ở bên trái, chọn Bảo mật và thay đổi xác thực Máy chủ thành chế độ SQL Server và Windows xác thực. Nếu lựa chọn đã được chọn, điều đó có nghĩa là bạn đã cho phép xác thực Máy chủ SQL.
            Thay đổi chế độ xác thực Máy chủ SQL


          4. Có một cửa sổ thông tin cho thấy bạn cần khởi động lại SQL Server để có hiệu lực của các thay đổi.
            Máy chủ SQL cần khởi động lại


            5. Nhấp chuột phải vào tên của Instance một lần nữa, chọn Khởi động lại để khởi động lại dịch vụ SQL Server.
            Khởi động lại dịch vụ máy chủ SQL


            6. Chọn Có.
            Xác nhận


            7. Đợi cho dịch vụ dừng và khởi động lại
            Restarting SQL Server Service


            8. Như vậy đã xong. Bạn đã kích hoạt cả xác thực SQL Server và Windows để bây giờ bạn có thể đăng nhập vào SQL Server bằng tài khoản Windows hiện tại hoặc tài khoản đã tạo của bạn.
            * Kiểm tra xem bạn đã bật kết nối từ xa trên Cấu hình Vùng máy chủ SQL chưa
              1. Mở SQL Server Surface Area Configuration.
                  Mở SQL Server Surface Area Configuration


                2. Chọn Surface Area Configuration for Services and Connections.
                    Mở Surface Area Configuration for Services and Connections


                3. Ở bên trái, mở rộng  SQL Server instance -> Database Engine -> Remote Connections. Local and remote connections -> using both TCP/IP and named pipes.
                    Cho phép kết nối từ xa


                  4. Ở bên trái,  SQL Server Browser -> Service.
                    Ở bên phải, nếu loại khởi động là Vô hiệu hóa, bạn cần thay đổi thành Tự động và nhấp vào Áp dụng và nhấp vào nút Bắt đầu để bắt đầu dịch vụ. Sau đó, bấm OK.
                    Khởi động SQL Server Browser


                  5. Bạn đã cấu hình xong. Bây giờ hãy thử đăng nhập vào Máy chủ SQL của bạn từ máy tính từ xa bằng chế độ xác thực Máy chủ SQL.
                    Đăng nhập vào máy chủ SQL từ xa


                  6. Đăng nhập vào SQL Server đã thành công.
                    Đăng nhập thành công 


Tóm lược

Chủ đề này có thể được tìm thấy trên Internet ở nhiều trang web hoặc thậm chí hỗ trợ của Microsoft nhưng mục đích là sắp xếp lại cho dễ đọc và theo dõi bằng đồ họa cùng với mỗi bước để nó có thể giúp bạn nhắc nhở giải pháp nhanh hơn hoặc ngay cả người mới bắt đầu sử dụng SQL Server 2005 Express Edition.