Hỗ trợ lệnh xóa trong 3 bảng dữ liệu

Tác giả tanquadt, Tháng mười hai 19, 2019, 12:55:23 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

muốn so sách và xóa dữ liệu trong 3 bảng đó vui lòng hỗ trợ giúp

BẢNG 1

STT   |  SoTien   |  Ngày   |  SOHĐ

Bảng 2

STT    SoTIEN    Ngày   Giá trị

Bảng 3

STT     SoTIEN     NgayBD       NgayKT

Dùng lệnh xóa như thế này mà không được, cao nhân nào giúp với đang cần gấp

delete from BANG_1 where SoHĐ is null and Ngay BETWEEN '2018-01-01' AND '2018-12-31'
delete a from BANG_2 a
where not exists (select b.STT, c.STT from BANG_1 b, BANG_3 c where a.STT = b.STT and b.STT=c.STT and c.NgayKT not between '2018-01-01' and '2018-12-31')

thanks

[Tệp tin được xóa bởi Quản trị viên]

Similar topics (5)

6892

Trả lời: 0
Lượt xem: 1940

6893

Trả lời: 0
Lượt xem: 2035

6895

Trả lời: 0
Lượt xem: 2113

6896

Trả lời: 0
Lượt xem: 1957