Vô hiệu hóa tường lửa Iptables trên Linux

Tác giả NetworkEngineer, Tháng tám 04, 2020, 03:52:11 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Vô hiệu hóa tường lửa Iptables trên Linux

  • Dừng dịch vụ ipchains theo lệnh sau đây.

Mã nguồn [Chọn]
# service ipchains stop
  • Dừng dịch vụ Iptables theo lệnh sau đây.

Mã nguồn [Chọn]
# service iptables stop
  • Vô hiệu hóa ipchains theo lệnh sau đây.

Mã nguồn [Chọn]
# chkconfig ipchains off
  • Vô hiệu hóa Iptables theo lệnh sau đây.

Mã nguồn [Chọn]
# chkconfig iptables off

Similar topics (5)