Hướng dẫn cài VNC Server cho VPS Centos để Remote Desktop

Tác giả server360, Tháng tám 01, 2014, 12:04:28 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Hướng dẫn cài VNC Server cho VPS Centos để Remote Desktop


Việc đầu tiên là phải đăng nhập vào ssh với quyền root

Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cài cho Centos 5.x, sau đó sẽ hướng dẫn fixed cho Centos 6.x


1. Cài đặt các package cần thiết

Chạy lệnh

Mã nguồn [Chọn]
rpm -q vnc-server
Kết quả trả về sẽ là

Mã nguồn [Chọn]
package vnc-server is not installed
hoặc là kiểu

Mã nguồn [Chọn]
vnc-server-4.0-11.el4
Nếu kết quả trả về cái đầu tiên thì ta chạy tiếp lệnh:

Mã nguồn [Chọn]
yum install vnc-server
Centos 5.x

Mã nguồn [Chọn]
yum groupinstall "GNOME Desktop Environment"
Để cài đặt Gnome Desktop Bạn có thể thay bằng "KDE" hoặc "XFCE-4.4".

Ở trên là cài cho Centos 5.x như mình đã nói, để cài cho Centos 6.x, bạn cần thay thế các từ

Mã nguồn [Chọn]
vnc-server
Thành

Mã nguồn [Chọn]
tigervnc-server
Và lệnh

Mã nguồn [Chọn]
yum groupinstall "GNOME Desktop Environment"
Thành

Mã nguồn [Chọn]
yum groupinstall Desktop
Để chạy, thứ tự chạy lệnh vãn giống của 5.x

2. Cài đặt VNC

Lúc này bạn đã làm xong bước 1 mà không bị lỗi gì thì làm tieps, nếu bị lỗi hãy làm lại đảm bảo là không bị lỗi mới làm tiếp được
Giờ chúng ta cấp user và pass để đăn gnhaapj VNC
Chạy các lệnh sau

Tạo user root
Mã nguồn [Chọn]
useradd root
Tạo mật khẩu cho user root(Chạy lệnh này nó sẽ yêu cầu nhập mật khẩu)
Mã nguồn [Chọn]
passwd root
3. Chỉnh sửa file config

Bạn cần chỉnh sửa lại file /etc/sysconfig/vncservers
Chạy lệnh

Mã nguồn [Chọn]
vi /etc/sysconfig/vncservers
Và sẽ thấy được nội dung file tương tự như sau, nếu chạy ra file trắng thì chứng tỏ bước 1 bạn làm sai,  chỉnh sửa lại nội dung file giống như sau, sửa chỗ nào cần sửa thôi nha, không sửa bậy.

Mã nguồn [Chọn]
VNCSERVERS="1:root"
VNCSERVERARGS[1]="-geometry 800x600"

4.  Cài đặt user's VNC passwords

Bước này không quan trọng lắm

Mã nguồn [Chọn]
vncpasswd

cd .vnc

ls
passwd

exit

5. Cấu hình tự động khởi động và dừng lại

Khởi động
Mã nguồn [Chọn]
/sbin/service vncserver start
Dừng
Mã nguồn [Chọn]
/sbin/service vncserver stop
Bật tự động khởi động mỗi khi restart lại VPS
Mã nguồn [Chọn]
/sbin/chkconfig vncserver on
Đến bây giờ bạn có thể Remote Desktop VPS của mình rồi, nhưng nếu bạn cài tường lửa hay iptables thì phải mở các cổng cần thiết để kết nối

6. Chỉnh sửa iptables

Chỉnh sửa, đi đến thư mục /etc/sysconfig/
Chạy lệnh

Mã nguồn [Chọn]
cat iptables
Chỉnh sửa lại nội dung file tương tự như sau

Mã nguồn [Chọn]
# Firewall configuration written by system-config-firewall
# Manual customization of this file is not recommended.
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -i eth1 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp -m multiport --dports 5901:5903,6001:6003 -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
COMMIT

Khởi động lại iptables

Mã nguồn [Chọn]
/sbin/service iptables restart
7. Start the VNC server

Khởi động lại VNC một lần nữa

Mã nguồn [Chọn]
/sbin/service vncserver restart
Bây giờ bạn dùng phần mềm VNC để kết nối đến VPS, phần mềm có thể download tại Register / Login[/color]


Similar topics (5)