CỘNG ĐỒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

Cài đặt và cấu hình SNMP trên CentOS 7

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Đang duyệt NetworkEngineer

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
  • Bài viết: 467
  • Số Lần: +1/-0
Cài đặt và cấu hình SNMP trên CentOS 7

Giới thiệu

SNMP, hoặc Giao thức quản lý mạng đơn giản, được sử dụng rộng rãi để liên lạc và giám sát các thiết bị mạng, máy chủ và hơn thế nữa, tất cả thông qua IP. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cài đặt một SNMP agent trên máy chủ CentOS 6.5, cho phép thu thập dữ liệu từ máy chủ của chúng tôi và cung cấp thông tin cho trình quản lý SNMP từ xa.

Cài đặt gói SNMP

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
yum -y install net-snmp net-snmp-utils
Cấu hình SNMP

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
cp /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.orig
cat <<'EOF' > /etc/snmp/snmpd.conf

 • ###################################################################
  #          SNMP configuration - Customzie by Sam KUON             #
  ###################################################################
  # Agent address
  agentaddress    udp:161
  agentaddress    udp6:161

  ## Access control
  #@@ Firstly, Map the community into a security name
  #           sec.name            source                  community
  #com2sec    <sec.name>          <monitor_server>        <community_password>
  #com2sec6   <sec.name>          <monitor_server_ipv6>   <community_password>
  com2sec     AllowSpecific       192.168.50.10           only4spec!
  com2sec     AllowAll            192.168.50.10           not4you!

  #@@ Secondly, Map the security name into a group
  # group.name sec.model               sec.name
  #group      <group_name>        <security_mode>         <security_name>
  group       SpecificGroup       v2c                     AllowSpecific
  group       AllGroup            v2c                     AllowAll

  #@@ Thirdly, Create a view to let group have rights to:
  #@@ Open up the whole tree for ro, make the RFC 1213 required ones rw.
  # Define 'SystemView', which includes everything under .1.3.6.1.2.1.1 (or .1.3.6.1.2.1.25.1)
  # Define 'AllView', which includes everything under .1
  #           view.name           incl/excl               subtree.mask(Optional)
  view        SystemView          included                .1.3.6.1.2.1.1
  view        SystemView          included                .1.3.6.1.2.1.25.1.1
  view        AllView             included                .1

  #@@ Finally, Grant right to group
  # Give 'SpecificGroup' read access to objects in the view 'SystemView'
  # Give 'AllGroup' read access to objects in the view 'AllView'
  #           group.name      context model   level   prefix  read        write   notify
  access      SpecificGroup   ""      any     noauth  exact   SystemView  none    none
  access      AllGroup        ""      any     noauth  exact   AllView     none    none

  ## System contact information
  #syslocation    <location set>
  #syscontact     <contact_info>
  syslocation     Infrastructure, PNH, KH
  syscontact      Sam KUON, Email:sam.kuonssp@gmail.com, Mob: 086231646

  ## <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< End of config >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>#
  EOF

Cấu hình IPTABLES

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
echo '-A INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 161 -j ACCEPT' >> /etc/sysconfig/iptables.extra
lokkit --custom-rules=ipv4:filter:/etc/sysconfig/iptables.extra

Kích hoạt và khởi động dịch vụ SNMP

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
systemctl enable snmpd
systemctl start snmpd

Kiểm tra thử cấu hình của SNMP

Mã nguồn: You are not allowed to view links. Register or Login
snmpwalk -v 2c -c <community> -O e <servername or IP address>
snmpwalk -v 2c -c not4you! -O e 192.168.50.20
snmpwalk -v 2c -c allowfromall! -O e 192.168.50.20

Nếu các bạn thích bài viết này thì hãy chia sẻ và lưu lại nó.