Cài đặt Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên CentOS

Tác giả server360, Tháng chín 24, 2015, 10:59:21 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cài đặt Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên CentOS


Giới thiệu LAMP Stack

LAMP Stack là một nhóm các phần mềm mã nguồn mở sử dụng cho web server. Thực chất LAMP là viết tắt của các chữ cái đầu Linux, Apache, MySQL và PHP gộp lại. Tất nhiên Linux đã có sẵn, bây giờ goCloud sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Apache, MySQL, PHP trên Cloud Server

Bước 1 – Cài đặt Apache

Mở termial SSH và chạy lệnh sau

Mã nguồn [Chọn]
yum install httpd
Sau khi cài đặt, bật apache lên như sau

Mã nguồn [Chọn]
service httpd start
Để check xem Apache đã install thành công hay chưa, bạn vào trình duyệt và gõ địa chỉ sau: http://địa_chỉ_ip_máy để kiểm tra

Nếu không connect được, bạn thử tắt iptables service đi

Mã nguồn [Chọn]
service iptables stop
Bước 2 – Cài đặt MySQL

Mở termial SSH và chạy lệnh sau

Mã nguồn [Chọn]
yum install mysql-server
service mysqld start

Trong quá trình cài đặt, MySQL sẽ hỏi bạn 2 lần, khi đó bạn đánh yes hoặc y để thực hiện quá trình cài đặt

Sau khi cài đặt thành công, bạn cần phải thiết lập password cho MySQL như sau

Mã nguồn [Chọn]
/usr/bin/mysql_secure_installation
Bạn sẽ được yêu cầu nhập password hiện tại

Ở bước này password đang để hiện tại là trống nên ta sẽ enter không đánh gì vào, sau đó ta nhập password theo ý mình.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Bước 3 – Cài đặt PHP

Mã nguồn [Chọn]
yum install php php-mysql

Similar topics (5)